Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Ordet framträder i köttet

Bilaga:

Tolkningar av mysterierna i Guds ord till hela universum

(Tolkningar av några av kapitlen)