Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Andlig sång 2019 - Den inkarnerade Guden utför det mest avgörande verket med att frälsa människan

Hymnvideor   1019  

Inledning

Andlig sång 2019 - Den inkarnerade Guden utför det mest avgörande verket med att frälsa människan

Det verk som utförs av den inkarnerade Guden

är det största av Guds verk.

Det verk som utförs av den inkarnerade Guden

är det mest djupgående av alla Guds verk.

Av Guds verks tre stadier är dessa två de mest avgörande,

dessa två stadier av verket,

den inkarnerade Gudens verk.

Den viktigaste och mest avgörande delen av Guds verk utförs i köttet.

Guds frälsning av varje människa måste utföras i köttet.

Fastän människan menar att Gud i köttet inte har något samband med henne,

påverkar detta kött i själva verket hela mänsklighetens öde och existens,

när han utför det mest avgörande verket.

Människans fördärv är ett hinder för den inkarnerade Gudens verk.

Omgivningen är fientlig, människans kaliber är så dålig.

De sista dagarnas verk är synnerligen svårt.

Men rätt resultat kommer ändå att uppnås vid slutet av detta verk.

Den viktigaste och mest avgörande delen av Guds verk utförs i köttet.

Guds frälsning av varje människa måste utföras i köttet.

Fastän människan menar att Gud i köttet inte har något samband med henne,

påverkar detta kött i själva verket hela mänsklighetens öde och existens,

när han utför det mest avgörande verket.

Guds verk kommer att åstadkomma det största resultatet.

Gud kommer att åstadkomma det, utan några brister.

Detta är effekten av verket, verket i köttet,

mer övertygande än Andens verk.

Verkets tre stadier ska avslutas,

avslutas av Gud i köttet.

Verkets tre stadier måste avslutas

av ingen mindre än den inkarnerade Guden.

Den viktigaste och mest avgörande delen av Guds verk utförs i köttet.

Guds frälsning av varje människa måste utföras i köttet.

Fastän människan menar att Gud i köttet inte har något samband med henne,

påverkar detta kött i själva verket hela mänsklighetens öde och existens,

när han utför det mest avgörande verket.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och frälste av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka.Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk