Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
"God Achieves All in the Last Days Mainly Through Words" | New English Gospel Song With Lyrics"God Achieves All in the Last Days Mainly Through Words" | New English Gospel Song With Lyrics "Follow the Holy Spirit's New Work to Gain God's Praise" | 2020 English Christian Song"Follow the Holy Spirit's New Work to Gain God's Praise" | 2020 English Christian Song Andlig musik - Samling av lovsånger och tillbedjan 2020Andlig musik - Samling av lovsånger och tillbedjan 2020 Kristen musik - Gud söker ditt hjärta och din ande (textvideo)Kristen musik - Gud söker ditt hjärta och din ande (textvideo) Swedish Gospel Song - Gud bestämde människans öde för länge sedan (textvideo)Swedish Gospel Song - Gud bestämde människans öde för länge sedan (textvideo) Lovsång 2020 - Gud i köttet är en levande källa till livLovsång 2020 - Gud i köttet är en levande källa till liv Andlig sång - Först när Gud blir kött kan människan vara hans förtrogna (textvideo)Andlig sång - Först när Gud blir kött kan människan vara hans förtrogna (textvideo) Kristen musik - Gud älskar människan med sår (textvideo)Kristen musik - Gud älskar människan med sår (textvideo) Kristen sång - Gud skapar en vackrare morgondag för mänskligheten (textvideo)Kristen sång - Gud skapar en vackrare morgondag för mänskligheten (textvideo) Engelsk lovsång 2019 - Den Allsmäktiges överlägsenhet och storhet (textvideo)Engelsk lovsång 2019 - Den Allsmäktiges överlägsenhet och storhet (textvideo) Kristen musik - Lyssna noga på Guds ord (textvideo)Kristen musik - Lyssna noga på Guds ord (textvideo) Swedish Gospel Song - Endast de som längtar efter och söker sanningen kommer att få se GudSwedish Gospel Song - Endast de som längtar efter och söker sanningen kommer att få se Gud Lovsång - Guds ödmjukhet är så älskvärd (textvideo)Lovsång - Guds ödmjukhet är så älskvärd (textvideo) Kristen sång 2019 - Lidande fyller dagarna när man är utan Gud (textvideo)Kristen sång 2019 - Lidande fyller dagarna när man är utan Gud (textvideo) Lovsång 2019 - Gud söker dem som törstar efter hans framträdande (textvideo)Lovsång 2019 - Gud söker dem som törstar efter hans framträdande (textvideo) Gud välsignar dem som är ärliga (textvideo) - Ny lovsång 2019Gud välsignar dem som är ärliga (textvideo) - Ny lovsång 2019 Gospellåt - Hur man söker efter Guds fotspår (textvideo)Gospellåt - Hur man söker efter Guds fotspår (textvideo) Sång om bön 2019 - Hur träder man in i den sanna bönen (textvideo)Sång om bön 2019 - Hur träder man in i den sanna bönen (textvideo) Lovsång 2019 - Hela jorden ska fröjdas och prisa Gud (textvideo) Andlig sångLovsång 2019 - Hela jorden ska fröjdas och prisa Gud (textvideo) Andlig sång Ny lovsång 2019 - "Guds kärlek och väsen har alltid varit osjälviska" (textvideo) Gud är kärlekNy lovsång 2019 - "Guds kärlek och väsen har alltid varit osjälviska" (textvideo) Gud är kärlek En sång om Jesus ”Efterlikna Herren Jesus”En sång om Jesus ”Efterlikna Herren Jesus”

Lovsång 2020 - Gud i köttet är en levande källa till liv

Hymnvideor   614  

Inledning

I

Det verk som är av störst värde för den fördärvade människan

är det som förser henne med precisa ord, tydliga mål att eftersträva

och som kan ses och röras, som kan ses och röras.

Realistiskt verk och läglig vägledning

är det enda som är anpassat till människans smaker,

och endast riktigt verk kan frälsa människan från hennes fördärvade och depraverade sinnelag.

Detta kan endast den inkarnerade Guden åstadkomma;

den inkarnerade Guden är den ende som kan frälsa människan från hennes fördärvade och depraverade sinnelag.

Han ska låta människan inse hur mycket hans verk i köttet betyder för henne

och människan ska inse hur mycket detta kött betyder för syftet med hennes existens.

Hon ska inse Guds verkliga värde för hennes tillväxt i livet

och dessutom inse att detta kött kommer att bli en levande källa till liv

som människan inte kan stå ut med att skiljas från,

som människan inte kan stå ut med att skiljas från.

II

Fastän de flesta människor har blivit Guds fiender på grund av detta kött,

kommer de som är emot honom

inte bara att sluta vara hans fiender när han avslutar sitt verk,

utan de kommer till och med att bli hans vittnen.

De kommer att bli de vittnen som har erövrats av honom,

vittnen som är förenliga med honom

och oskiljbara från honom.

Detta kan endast den inkarnerade Guden åstadkomma;

den inkarnerade Guden är den ende som kan frälsa människan från hennes fördärvade och depraverade sinnelag.

Han ska låta människan inse hur mycket hans verk i köttet betyder för henne

och människan ska inse hur mycket detta kött betyder för syftet med hennes existens.

Hon ska inse Guds verkliga värde för hennes tillväxt i livet

och dessutom inse att detta kött kommer att bli en levande källa till liv

som människan inte kan stå ut med att skiljas från,

som människan inte kan stå ut med att skiljas från.

ur ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk