Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Lovsång 2020 - Gud i köttet är en levande källa till liv

Hymnvideor   585  

Inledning

I

Det verk som är av störst värde för den fördärvade människan

är det som förser henne med precisa ord, tydliga mål att eftersträva

och som kan ses och röras, som kan ses och röras.

Realistiskt verk och läglig vägledning

är det enda som är anpassat till människans smaker,

och endast riktigt verk kan frälsa människan från hennes fördärvade och depraverade sinnelag.

Detta kan endast den inkarnerade Guden åstadkomma;

den inkarnerade Guden är den ende som kan frälsa människan från hennes fördärvade och depraverade sinnelag.

Han ska låta människan inse hur mycket hans verk i köttet betyder för henne

och människan ska inse hur mycket detta kött betyder för syftet med hennes existens.

Hon ska inse Guds verkliga värde för hennes tillväxt i livet

och dessutom inse att detta kött kommer att bli en levande källa till liv

som människan inte kan stå ut med att skiljas från,

som människan inte kan stå ut med att skiljas från.

II

Fastän de flesta människor har blivit Guds fiender på grund av detta kött,

kommer de som är emot honom

inte bara att sluta vara hans fiender när han avslutar sitt verk,

utan de kommer till och med att bli hans vittnen.

De kommer att bli de vittnen som har erövrats av honom,

vittnen som är förenliga med honom

och oskiljbara från honom.

Detta kan endast den inkarnerade Guden åstadkomma;

den inkarnerade Guden är den ende som kan frälsa människan från hennes fördärvade och depraverade sinnelag.

Han ska låta människan inse hur mycket hans verk i köttet betyder för henne

och människan ska inse hur mycket detta kött betyder för syftet med hennes existens.

Hon ska inse Guds verkliga värde för hennes tillväxt i livet

och dessutom inse att detta kött kommer att bli en levande källa till liv

som människan inte kan stå ut med att skiljas från,

som människan inte kan stå ut med att skiljas från.

ur ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk