Lovsång - Guds ödmjukhet är så älskvärd (textvideo)

Lovsång - Guds ödmjukhet är så älskvärd (textvideo)

2129 |31 07 2019

I

Gud ödmjukar sig och utför sitt verk

i den smutsiga och fördärvade människan.

För att fullkomna henne blir Gud människa.

Han leder och tar hand om henne, kommer till den stora röda drakens hjärta

för att rädda och erövra dessa fördärvade,

och utför uppgiften att förändra och göra dem nya.

Han ödmjukar sig för att vara människa och uthärdar de umbäranden det medför.

Det är den överlägsne Andens stora förnedring.

Gud, stor och upphöjd; människan, gemen och simpel.

Men Gud talar, sörjer för och lever bland dem.

Han är så ödmjuk, så älskvärd.

II

Att Gud lever i köttet med ett normalt liv och normala behov

bevisar att han har sänkt sig till en viss grad.

Guds Ande, hög och stor, kommer som en vanlig människa

för att utföra sin Andes verk.

Ni är ovärdiga hans verk, ovärdiga de umbäranden han har lidit.

Det märks på era kvaliteter, era insikter och ert förstånd.

Ni är ovärdiga hans verk, ovärdiga de umbäranden han har lidit.

Det märks på er mänsklighet och era liv.

Gud, stor och upphöjd; människan, gemen och simpel.

Men Gud talar, sörjer för och lever bland dem.

Han är så ödmjuk, så älskvärd.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och frälste av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka.Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Visa mer
Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.
Kontakta oss
Kontakta oss via Messenger

Kommentera

Dela

Avbryt