Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Swedish worship song - Innebörden av att Gud förvaltar mänskligheten

Hymnvideor   847  

Inledning

I

Syftet med Guds förvaltning är att vinna en grupp människor

som tillber Gud och underkastar sig honom.

Denna mänsklighet har blivit fördärvat av Satan,

men ser inte längre Satan som sin far.

Den känner igen Satans fula tryne och avvisar det

och kommer inför Gud för att godta hans dom och tuktan.

Den vet vad som är fult och hur det står i kontrast till det som är heligt.

Och den känner igen Guds storhet och Satans ondska.

En sådan mänsklighet kommer inte längre att arbeta för, tillbe eller avguda Satan.

Det beror på att det är en grupp människor

som verkligen har vunnits av Gud.

Detta är innebörden av Guds förvaltning av mänskligheten.

II

Under Guds förvaltningsverk i denna tid

är mänskligheten föremål för

Satans fördärv och samtidigt föremål för Guds frälsning,

liksom föremålet för Guds och Satans kamp.

Samtidigt som Gud uträttar sitt verk

återvinner han gradvis människan ur Satans grepp

och människan kommer därmed ständigt närmre Gud.

Den vet vad som är fult och hur det står i kontrast till det som är heligt.

Och den känner igen Guds storhet och Satans ondska.

En sådan mänsklighet kommer inte längre att arbeta för, tillbe eller avguda Satan.

Det beror på att det är en grupp människor

som verkligen har vunnits av Gud.

Detta är innebörden av Guds förvaltning av mänskligheten.

Detta är innebörden av Guds förvaltning av mänskligheten.

Detta är innebörden av Guds förvaltning av mänskligheten.

ur ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

 

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och frälste av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka.Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk