Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
Gud ord - Den Allsmäktiges suckande (utdrag 1)Gud ord - Den Allsmäktiges suckande (utdrag 1) Kristi ord - Kristus utför domens verk med sanningen (utdrag 1)Kristi ord - Kristus utför domens verk med sanningen (utdrag 1) Den Helige Andes ord och röst - ”Gud själv, den unike VI Guds helighet (III)” (utdrag 1)Den Helige Andes ord och röst - ”Gud själv, den unike VI Guds helighet (III)” (utdrag 1) Guds ord - ”Guds framträdande har inlett en ny tidsålder” (utdrag 1)Guds ord - ”Guds framträdande har inlett en ny tidsålder” (utdrag 1) Guds ord - ”Du bör söka vägen mot förenlighet med Kristus” (utdrag 1)Guds ord - ”Du bör söka vägen mot förenlighet med Kristus” (utdrag 1) Guds ord - ”Endast Kristus av de sista dagarna kan ge människan vägen till evigt liv” (utdrag 1)Guds ord - ”Endast Kristus av de sista dagarna kan ge människan vägen till evigt liv” (utdrag 1) Allsmäktige Guds ord - ”Gud styr över hela mänsklighetens öde” (utdrag 1)Allsmäktige Guds ord - ”Gud styr över hela mänsklighetens öde” (utdrag 1) Allsmäktige Guds ord - ”Gud själv, den unike III Guds auktoritet (II)” (utdrag 3)Allsmäktige Guds ord - ”Gud själv, den unike III Guds auktoritet (II)” (utdrag 3) Allsmäktige Guds ord - ”Gud själv, den unike III Guds auktoritet (II)” (utdrag 1)Allsmäktige Guds ord - ”Gud själv, den unike III Guds auktoritet (II)” (utdrag 1) Allsmäktige Guds ord - Att känna Gud är vägen till att frukta Gud och undvika det onda (utdrag 1)Allsmäktige Guds ord - Att känna Gud är vägen till att frukta Gud och undvika det onda (utdrag 1) Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött (utdrag 3)Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött (utdrag 3) Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött (utdrag 2)Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött (utdrag 2) Den Helige Andes ord och röst - Frälsaren har redan återvänt på ett ”vitt moln” (utdrag 2)Den Helige Andes ord och röst - Frälsaren har redan återvänt på ett ”vitt moln” (utdrag 2) Den Helige Andes ord - Frälsaren har redan återvänt på ett ”vitt moln” (utdrag 1)Den Helige Andes ord - Frälsaren har redan återvänt på ett ”vitt moln” (utdrag 1) Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött (utdrag 4)Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött (utdrag 4) Guds ord - Du kommer att få skåda Jesu andliga kropp när Gud har gjort himmel och jord på nytt (utdrag 1)Guds ord - Du kommer att få skåda Jesu andliga kropp när Gud har gjort himmel och jord på nytt (utdrag 1) Allsmäktige Guds ord - Gud är källan till människans liv (utdrag 3)Allsmäktige Guds ord - Gud är källan till människans liv (utdrag 3) Allsmäktige Guds ord - Gud är källan till människans liv (utdrag 1)Allsmäktige Guds ord - Gud är källan till människans liv (utdrag 1) Guds ord - Kristi substans utgörs av lydnad mot den himmelske Faderns vilja (utdrag 1)Guds ord - Kristi substans utgörs av lydnad mot den himmelske Faderns vilja (utdrag 1) Guds ord - Den Allsmäktiges suckande (utdrag 2)Guds ord - Den Allsmäktiges suckande (utdrag 2)

Den Helige Andes ord och röst - ”Gud själv, den unike VI Guds helighet (III)” (utdrag 1)

Uppläsningar av Guds ord   484  

Allsmäktige Gud säger: ”Varför använder Satan kunskap till att fördärva människan? Vad vill han göra mot människan med hjälp av kunskap? Få människan att följa en väg av vilket slag? Folk tycker att det inte är något fel med att lära sig kunskap, att det är den naturliga gången. Att ha höga ideal eller framåtanda är att ha ambitioner, minst sagt, och det bör vara den rätta vägen i livet. Om människor kan förverkliga sina ideal eller gå in för en karriär i sina liv – är det inte underbarare att leva på det sättet? Att inte bara hedra sina förfäder på det sättet utan kanske även göra ett avtryck i historien – är inte det något bra? Det är något bra i världsliga människors ögon och för dem är det riktigt och positivt. Men leder Satan, med sina lömska motiv, bara människor till den här sortens väg och beslutar sedan att det är nog? Absolut inte. I själva verket är det så att oavsett hur upphöjda en människas ideal är, hur realistiska en människas önskningar är eller hur riktiga de är, så är allt som människan vill uppnå, allt som människan söker, oupplösligt förenat med två ord. Dessa båda ord är livsavgörande för varje människas liv och det är sådant som Satan har för avsikt att ingjuta i henne. Vilka är de två orden? De är ”berömmelse” och ”vinning”. Satan använder ett mycket subtilt sätt, ett sätt som stämmer väl överens med människors föreställningar; det är inget radikalt sätt alls. Mitt i sin omedvetenhet börjar människor acceptera Satans sätt att leva, hans levnadsregler, och upprättar sina livsmål och sin inriktning i livet, och när de gör det börjar de även ovetande få ideal i livet. Oavsett hur höga dessa ideal i livet tycks vara så är de bara en förevändning som är oupplösligt förenad med berömmelse och vinning. Det enda som varje stor eller berömd person, faktiskt alla människor, följer i livet är förknippat enbart med dessa två ord: ”berömmelse” och ”vinning”. Människor tror att när de väl har nått berömmelse och vinning kan de dra nytta av det för att skaffa sig hög status och stor förmögenhet och njuta livet. När de väl har nått berömmelse och vinning kan de dra nytta av det i sitt sökande efter nöjen och samvetslös köttslig njutning. Människor tar villigt, om än ovetande, sina kroppar, sinnen och allt de har, sin framtid och sina öden, och överlämnar dem till Satan i syfte att uppnå den berömmelse och vinning som de längtar efter. Detta gör folk faktiskt utan ett ögonblicks tvekan, alltid okunniga om behovet av att återta alltihop. Kan människor fortfarande ha någon kontroll över sig själva när de väl har tagit sin tillflykt till Satan och blivit lojala mot honom på det här sättet? Absolut inte. De är helt och fullt kontrollerade av Satan. De har också helt och fullt sjunkit ner i ett gungfly och kan inte rädda sig själva. När någon väl sitter fast i dyn av berömmelse och vinning söker han eller hon inte längre det som är ljust, det som är rättfärdigt eller sådant som är vackert och gott. Det beror på att den förföriska makt som berömmelse och vinning har över människor är för stor och detta blir något som människor strävar efter hela livet och till och med i all evighet utan slut. Är det inte sant?

Satan använder alltså berömmelse och vinning för att kontrollera människors tankar tills det enda de kan tänka på är berömmelse och vinning. De kämpar för berömmelse och vinning, uthärdar vedermödor för berömmelse och vinning, utstår förödmjukelse för berömmelse och vinning, offrar allt de har för berömmelse och vinning och kommer att göra vilka bedömningar eller fatta vilket beslut som helst för berömmelse och vinning. På det sättet fjättrar Satan människan med osynliga bojor. Dessa bojor tynger människor och de har varken kraft eller mod att kasta av sig dem. Så de stretar ständigt vidare med stora svårigheter, ovetande om att de bär dessa bojor. För berömmelse och vinning skyr mänskligheten Gud och sviker honom och blir allt mer ond. På det viset förstörs den ena generationen efter den andra på grund av Satans berömmelse och vinning. Om man nu betraktar Satans handlingar, är hans lömska motiv avskyvärda? Ni kan kanske fortfarande inte se igenom Satans lömska motiv därför att ni tänker att det inte finns något liv utan berömmelse och vinning. Ni tror att om människor lämnar berömmelse och vinning bakom sig kommer de inte längre att kunna se vägen framför sig; de kommer inte längre att kunna se sina mål och deras framtid blir mörk, diffus och dyster. Sakta men säkert kommer ni emellertid alla en dag att inse att berömmelse och vinning är ohyggliga bojor som Satan använder för att fjättra människan. Fram till den dag då du inser detta kommer du att helt stå emot Satans kontroll och helt stå emot de bojor som Satan kommer med för att fjättra dig. När tiden är inne för dig att vilja kasta av dig allt som Satan har ingjutit i dig, då kommer du att bryta totalt med Satan och även verkligen avsky allt som Satan har gett dig. Först då kommer du att ha en uppriktig kärlek till och längtan efter Gud.”

 

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och frälste av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

 

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk