Kristen musik - Acceptera de sista dagarnas Kristi dom för att bli renad (textvideo)

Kristen musik - Acceptera de sista dagarnas Kristi dom för att bli renad (textvideo)

214 |25 05 2020

Kristen musik - Acceptera de sista dagarnas Kristi dom för att bli renad (textvideo)

I

Du vet bara att Jesus skall stiga ner under de sista dagarna,

men exakt hur kommer han att stiga ner?

En syndare som du, som just har blivit återlöst

och inte har förändrats eller fullkomnats av Gud,

kan du vara efter Guds hjärta?

För dig, som fortfarande är ditt gamla jag,

är det sant att du frälstes av Jesus

och att du inte räknas som en syndare

på grund av Guds frälsning,

men det bevisar inte att

du inte är syndig och oren.

Hur kan du vara helig om du inte har förändrats?

I ditt inre är du full av orenhet, självisk och elak,

men du vill ändå stiga ner med Jesus – om du ändå hade sådan tur!

Du har missat ett steg i din tro på Gud:

Du har bara blivit återlöst, du har inte förändrats.

II

För att du skall vara efter Guds hjärta måste Gud

personligen utföra arbetet med att förändra och rena dig;

om du bara är återlöst

kommer du att vara oförmögen att uppnå helighet.

Då är du inte kvalificerad

att ta del av Guds goda välsignelser,

för du har missat ett steg i Guds verk med att förvalta människan,

nämligen det avgörande steget — att förändras och fullkomnas.

Därför är du, en syndare som just har blivit återlöst,

oförmögen att genast ärva Guds arvedel.

Den andra inkarnationen ska inte längre tjäna som skuldoffer

utan tjänar snarare till att helt och hållet frälsa dessa som blev återlösta från synden.

för att helt och hållet frälsa dessa som blev återlösta från synden.

Detta sker så att dessa som har blivit förlåtna

ska kunna räddas från sina synder och göras fullkomligt rena,

och genom att uppnå ett förändrat sinnelag

kunna bryta sig fria från Satans mörka inflytande

och återvända inför Guds tron.

Endast på detta sätt kan människan bli tillfullo helgad.

Endast på detta sätt kan människan bli tillfullo helgad.

Endast på detta sätt kan människan bli tillfullo helgad.

ur ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Visa mer
Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.
Kontakta oss
Kontakta oss via Messenger

Kommentera

Dela

Avbryt