Andlig sång - Först när Gud blir kött kan människan vara hans förtrogna (textvideo)

Andlig sång - Först när Gud blir kött kan människan vara hans förtrogna (textvideo)

2258 |04 11 2019

I

Först när Gud ödmjukar sig själv till en viss grad,

det vill säga när han blir kött för att bo bland människor,

först då kan de bli hans förtrogna,

först då kan de bli hans nära vän.

Hur kan människan uppfylla kraven för att vara Guds förtrogna

när Gud är av Anden, upphöjd och svårbegriplig?

Endast genom att han blir samma skapade kött som människan

kan hon förstå hans vilja och vinnas av honom.

II

Gud talar och verkar i köttet,

och delar människans fröjder, sorger och vedermödor,

lever i deras värld, skyddar och vägleder dem,

och renar dem därmed så att de får hans välsignelse och frälsning.

Hur kan människan uppfylla kraven för att vara Guds förtrogna

när Gud är av Anden, upphöjd och svårbegriplig?

Endast genom att han blir samma skapade kött som människan

kan hon förstå hans vilja och vinnas av honom.

III

Genom detta kan människan verkligen förstå Guds vilja

och bli hans förtrogna; endast detta är praktiskt.

Om Gud vore osynlig och ogripbar för människan,

hur skulle hon kunna vara hans förtrogna?

Är inte denna lära fåfäng?

Hur kan människan uppfylla kraven för att vara Guds förtrogna

när Gud är av Anden, upphöjd och svårbegriplig?

Endast genom att han blir samma skapade kött som människan

kan hon förstå hans vilja och vinnas av honom.

Först när Gud blir kött kan människan bli hans förtrogna.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka.Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Visa mer
Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.
Kontakta oss
Kontakta oss via Messenger

Kommentera

Dela

Avbryt