Kristen sång - De som överger Kristus av de sista dagarna kommer att straffas för evigt (textvideo)

Kristen sång - De som överger Kristus av de sista dagarna kommer att straffas för evigt (textvideo)

751 |17 04 2020

Många kanske inte bryr sig om vad Gud säger,

men Gud vill ändå säga till alla så kallade helgon som följer Jesus att

när ni med egna ögon ser Jesus stiga ner från himlen på ett vitt moln

kommer det att vara det offentliga framträdandet av rättfärdighetens sol.

Det kanske ska komma en tid av stark upprymdhet för dig,

men då ska du veta att

den tid då du bevittnar hur Jesus stiger ner från himlen

också är den tid när du går ner till helvetet för att bli straffad.

Det kommer att förebåda slutet på Guds förvaltningsplan

och då kommer Gud belöna de goda och straffa de onda.

För Guds dom kommer att ha upphört innan människan ser tecken,

då sanningens uttryck är allt som finns.

De som accepterar sanningen och inte söker tecken

och följaktligen har blivit renade

ska ha kommit tillbaka inför Guds tron och låtit sig omfamnas av Skaparen.

Endast de som framhärdar i tron att

”den Jesus som inte rider på ett vitt moln är en falsk kristus”

Endast de som framhärdar i tron att

”den Jesus som inte rider på ett vitt moln är en falsk kristus”

ska bli föremål för evig bestraffning,

för de tror bara på den Jesus som visar tecken

men erkänner inte den Jesus som förkunnar allvarlig dom och kungör livets sanna väg.

Och därmed kan det bara vara så att Jesus tar itu med dem

när han öppet återvänder på ett vitt moln.

för de tror bara på den Jesus som visar tecken

men erkänner inte den Jesus som förkunnar allvarlig dom och kungör livets sanna väg.

Och därmed kan det bara vara så att Jesus tar itu med dem

när han öppet återvänder på ett vitt moln.

ur ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Ladda gärna ner Allsmäktige Guds Kyrkas appar.

Visa mer
Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.
Kontakta oss
Kontakta oss via Messenger

Kommentera

Dela

Avbryt