Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Kristen musik 2020 - Överge religiösa föreställningar för att bli fullkomliggjord av Gud

Hymnvideor   0  

Inledning

Kristen musik 2020 - Överge religiösa föreställningar för att bli fullkomliggjord av Gud

I

Det är bara om du verkligen godtar domen och tuktan i Guds ord,

om du kan lägga undan dina gamla religiösa seder och regler,

och inte använder gamla föreställningar som måttet på Guds nya ord,

först då kommer det att finnas en framtid för dig.

Men om du håller fast vid gamla ting, om du fortfarande värdesätter dem,

då finns det ingen möjlighet att bli räddad, Gud kommer aldrig att ta notis om dig.

I Guds verk och ord

hänvisar han inte till historiska seder och hur det var förut.

Om du vill bli fullkomliggjord måste du överge det gamla.

Även det som var rätt eller som Gud gjorde måste läggas åt sidan.

Även om det var Andens verk måste du lägga det åt sidan.

Det är vad Gud kräver. Allting måste förnyas.

II

Gud är en Gud som alltid är ny och aldrig gammal.

Han klamrar sig inte fast vid sina gamla ord och följer inte några regler.

Som människa klamrar du dig fast vid ting som var,

och tillämpar dem strikt som formler,

samtidigt som Gud inte verkar på samma sätt som förut,

är då inte dina ord och handlingar splittrande?

Om du klamrar dig fast vid det förflutna är du då inte Guds fiende?

Vill du låta ditt liv gå i spillror på grund av gamla ting?

Om du vill bli fullkomliggjord måste du överge det gamla.

Även det som var rätt eller som Gud gjorde måste läggas åt sidan.

Även om det var Andens verk måste du lägga det åt sidan.

Det är vad Gud kräver. Allting måste förnyas.

III

De gamla tingen kommer att göra dig till en människa som förhindrar Guds verk.

Är det den sortens människa du vill vara?

Om du verkligen inte vill det, sluta då upp med vad du gör och vänd dig om;

börja om från början igen. Gud kommer inte ihåg din tidigare tjänst.

Om du vill bli fullkomliggjord måste du överge det gamla.

Även det som var rätt eller som Gud gjorde måste läggas åt sidan.

Även om det var Andens verk måste du lägga det åt sidan.

Det är vad Gud kräver. Allting måste förnyas.

ur ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk