Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Swedish worship song - Hur Gud härskar över allt

Hymnvideor   674  

Inledning

Swedish worship song - Hur Gud härskar över allt

I

Från det ögonblick du kommer skrikande in i den här världen

börjar du uppfylla din plikt.

Du inleder ditt livs resa

och fyller din roll i Guds plan och förordnande.

Oavsett vilken bakgrund du har och vilken resa som ligger framför dig

kan ingen undkomma himlens iscensättningar och arrangemang,

och ingen kan styra sitt eget öde,

för det kan bara han som härskar över alla ting göra.

II

Sedan den dag då människan började existera

har Gud verkat på det sättet,

skött om universum och regisserat förändringens regler för alla ting och deras rörelsers banor.

Som alla ting närs människan stilla och ovetande

av sötman och regnet och daggen från Gud;

som alla ting lever människan ovetande under Guds iscensättande hand.

Människans hjärta och ande hålls i Guds hand,

och hela hennes liv beskådas av Guds ögon.

Oavsett om du tror på detta eller inte

kommer alla ting, både levande och döda,

att växla, förändras, förnyas och försvinna i enlighet med Guds tankar.

Det är på detta sätt som Gud tronar över alla ting.

ur ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

 

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och frälste av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka.Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

 

En del av materialet i den här videon kommer från:

https://www.youtube.com/watch?v=V_wCaoN5Ma0

https://www.youtube.com/watch?v=F1XCsQ3IybI

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk