Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Gospellåt - Hur man söker efter Guds fotspår (textvideo)

Hymnvideor   1783  

Inledning

Gospellåt - Hur man söker efter Guds fotspår (textvideo)

I

Medan du sökte Guds fotspår ignorerade du orden

att ”han är sanningen, vägen och livet”.

Många får ta emot sanning men litar inte på att de har funnit Guds fotspår,

och de erkänner inte hans framträdande.

De begår ett allvarligt misstag.

Guds framträdande kan inte förenas

med människans uppfattningar eller önskemål.

Gud har sina val, målsättningar och planer när han verkar.

Eftersom vi söker efter Guds fotspår,

måste vi söka hans vilja och ord.

Där Guds nya ord är, där är hans röst;

där hans fotspår är, där är hans gärningar;

där Guds uttryck är, kommer hans framträdande att finnas;

varhelst han framträder, där är sanning, väg och liv.

II

Gud behöver inte underrätta människan

eller diskutera sitt verk med människan.

Detta är Guds sinnelag som alla nu ska känna igen.

För att se hans framträdande, följa hans fotspår,

höj dig först över dina egna föreställningar.

Begär inte vad Gud borde göra

och begränsa honom inte med dina uppfattningar.

Du borde fråga hur du kan söka hans fotspår,

acceptera hans framträdande och underkasta dig hans nya verk.

Eftersom människan inte är sanningen eller besitter den

bör hon söka, acceptera och lyda.

Eftersom vi söker efter Guds fotspår,

måste vi söka hans vilja och ord.

Där Guds nya ord är, där är hans röst;

där hans fotspår är, där är hans gärningar;

där Guds uttryck är, kommer hans framträdande att finnas;

varhelst han framträder, där är sanning, väg och liv.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Lär dig om Jesu Kristi återkomst och finn vägen till att välkomna Herren:

De sista dagarnas inkarnerade Gud gör framför allt ordets verk

https://sv.kingdomsalvation.org/videos/God-incarnate-does-work-of-words-mv.html

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka.Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk