Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Kristen låt - ”Guds egen ställning och identitet” Allsmäktige Gud är alltings härskare

Hymnvideor   782  

Inledning

Kristen låt - ”Guds egen ställning och identitet” Allsmäktige Gud är alltings härskare

I

Guds identitet är Skaparen, Härskaren.

Han är unik bland alla ting, allt som finns.

Ingen av Guds skapade varelser, mänskliga eller andliga,

kan personifiera, ersätta hans ställning eller identitet.

För det finns endast en bland alla ting

med denna identitet, auktoritet, makt

och förmåga att härska över alla ting.

Det är den Ende: vår unike Gud själv.

Gud härskar och regerar över alla ting.

Han skapade, förvaltar och sörjer för allt som finns.

Gud härskar och regerar.

Detta är hans ställning och identitet.

II

Han lever och han rör sig bland allt som finns.

Han kan stiga upp i höjden och vara över alla ting.

Han kan ödmjuka sig själv för att bli en människa,

bli en bland dessa av kött och blod.

Han möter människor, delar deras fröjder och sorger.

Han är herre över alla ting, bestämmer deras öde.

Han bestämmer den riktning de rör sig i.

Han styr mänsklighetens öde och riktning.

Gud härskar och regerar över alla ting.

Han skapade, förvaltar och sörjer för allt som finns.

Gud härskar och regerar.

Detta är hans ställning och identitet.

III

Alla levande varelser borde tillbe, lyda och känna denne Gud.

Det enda nödvändiga valet för alla människor

är att tro på, följa och vörda Gud,

att acceptera hans styre och plan för deras öde.

Gud härskar och regerar över alla ting.

Han skapade, förvaltar och sörjer för allt som finns.

Gud härskar och regerar.

Detta är hans ställning och identitet.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Rekommenderad:

Lovsång - Efterlikna Herren Jesus

https://sv.kingdomsalvation.org/videos/emulate-the-Lord-Jesus-hymn.html

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka.Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk