Kristen sång - Gud har förutbestämt de vägar människan måste gå (textvideo)

Kristen sång - Gud har förutbestämt de vägar människan måste gå (textvideo)

825 |02 02 2020

I

Den väg som Gud leder oss på går inte rakt uppåt,

utan det är en krokig väg som är full av gropar,

och Gud säger att ju stenigare vägen är desto mer kan den avslöja våra älskande hjärtan,

men ingen av oss kan öppna upp den här sortens väg,

men ingen av oss kan öppna upp den här sortens väg.

I min erfarenhet har jag vandrat många steniga, förrädiska vägar

och jag har fått utstå mycket lidande;

ibland har jag till och med varit fullständigt överväldigad av sorg till den punkt att jag ville skrika.

II

Jag tror att detta är den väg som Gud leder,

så jag uthärdar plågan i allt lidande och fortsätter framåt.

För detta är vad Gud har bestämt, så vem kan undgå det?

Jag ber inte att få några välsignelser;

allt jag ber om är att jag kan vandra den väg som jag bör vandra i enlighet med Guds vilja.

Jag försöker inte imitera andra eller vandra den väg som de vandrar –

allt jag söker är att jag skall kunna fullfölja min hängivenhet

att vandra min utsedda väg till slutet.

III

Hur mycket en individ måste lida och hur långt de måste vandra på sin väg är bestämt av Gud

och att ingen egentligen kan hjälpa någon annan.

Hur mycket en individ måste lida och hur långt de måste vandra på sin väg är bestämt av Gud

och att ingen egentligen kan hjälpa någon annan.

Jag ber inte att få några välsignelser;

allt jag ber om är att jag kan vandra den väg som jag bör vandra i enlighet med Guds vilja.

Jag försöker inte imitera andra eller vandra den väg som de vandrar –

allt jag söker är att jag skall kunna fullfölja min hängivenhet

att vandra min utsedda väg till slutet.

IV

Hur mycket en individ måste lida och hur långt de måste vandra på sin väg är bestämt av Gud

och att ingen egentligen kan hjälpa någon annan.

Hur mycket en individ måste lida och hur långt de måste vandra på sin väg är bestämt av Gud

och att ingen egentligen kan hjälpa någon annan,

är bestämt av Gud och att ingen egentligen kan hjälpa någon annan.

ur ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

 

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och frälste av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Visa mer
Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.
Kontakta oss
Kontakta oss via Messenger

Kommentera

Dela

Avbryt