Lovsång - Gud har förutbestämt de vägar människan måste gå

Lovsång - Gud har förutbestämt de vägar människan måste gå

888 |08 02 2020

Gud har förutbestämt de vägar människan måste gå

Den väg som Gud leder oss på går inte rakt uppåt,

utan det är en krokig väg som är full av gropar,

och Gud säger att ju stenigare vägen är desto mer kan den avslöja våra älskande hjärtan,

men ingen av oss kan öppna upp den här sortens väg,

men ingen av oss kan öppna upp den här sortens väg.

I min erfarenhet har jag vandrat många steniga, förrädiska vägar

och jag har fått utstå mycket lidande;

ibland har jag till och med varit fullständigt överväldigad av sorg till den punkt att jag ville skrika.

Jag tror att detta är den väg som Gud leder,

så jag uthärdar plågan i allt lidande och fortsätter framåt.

För detta är vad Gud har bestämt, så vem kan undgå det?

Jag ber inte att få några välsignelser;

allt jag ber om är att jag kan vandra den väg som jag bör vandra i enlighet med Guds vilja.

Jag försöker inte imitera andra eller vandra den väg som de vandrar –

allt jag söker är att jag skall kunna fullfölja min hängivenhet

att vandra min utsedda väg till slutet.

Hur mycket en individ måste lida och hur långt de måste vandra på sin väg är bestämt av Gud

och att ingen egentligen kan hjälpa någon annan.

Hur mycket en individ måste lida och hur långt de måste vandra på sin väg är bestämt av Gud

och att ingen egentligen kan hjälpa någon annan.

Jag ber inte att få några välsignelser;

allt jag ber om är att jag kan vandra den väg som jag bör vandra i enlighet med Guds vilja.

Jag försöker inte imitera andra eller vandra den väg som de vandrar –

allt jag söker är att jag skall kunna fullfölja min hängivenhet

att vandra min utsedda väg till slutet.

Hur mycket en individ måste lida och hur långt de måste vandra på sin väg är bestämt av Gud

och att ingen egentligen kan hjälpa någon annan.

Hur mycket en individ måste lida och hur långt de måste vandra på sin väg är bestämt av Gud

och att ingen egentligen kan hjälpa någon annan,

är bestämt av Gud och att ingen egentligen kan hjälpa någon annan.

ur ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Visa mer
Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.
Kontakta oss
Kontakta oss via Messenger

Kommentera

Dela

Avbryt