Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
Kristen musik - Gud älskar människan med sår (textvideo)Kristen musik - Gud älskar människan med sår (textvideo) Kristen sång - Gud skapar en vackrare morgondag för mänskligheten (textvideo)Kristen sång - Gud skapar en vackrare morgondag för mänskligheten (textvideo) Swedish Worship Song - Så länge du inte lämnar GudSwedish Worship Song - Så länge du inte lämnar Gud Kristen sång 2019 - Syftet med Guds förvaltande verkKristen sång 2019 - Syftet med Guds förvaltande verk Andlig sång 2019 - Den inkarnerade Guden utför det mest avgörande verket med att frälsa människanAndlig sång 2019 - Den inkarnerade Guden utför det mest avgörande verket med att frälsa människan Engelsk lovsång 2019 - Den Allsmäktiges överlägsenhet och storhet (textvideo)Engelsk lovsång 2019 - Den Allsmäktiges överlägsenhet och storhet (textvideo) Kristen musik - Lyssna noga på Guds ord (textvideo)Kristen musik - Lyssna noga på Guds ord (textvideo) Swedish Gospel Song - Endast de som längtar efter och söker sanningen kommer att få se GudSwedish Gospel Song - Endast de som längtar efter och söker sanningen kommer att få se Gud Lovsång - Guds ödmjukhet är så älskvärd (textvideo)Lovsång - Guds ödmjukhet är så älskvärd (textvideo) Kristen sång 2019 - Lidande fyller dagarna när man är utan Gud (textvideo)Kristen sång 2019 - Lidande fyller dagarna när man är utan Gud (textvideo) Lovsång 2019 - Gud söker dem som törstar efter hans framträdande (textvideo)Lovsång 2019 - Gud söker dem som törstar efter hans framträdande (textvideo) Andlig sång - Först när Gud blir kött kan människan vara hans förtrogna (textvideo)Andlig sång - Först när Gud blir kött kan människan vara hans förtrogna (textvideo) Jesus Kristus har återvänt till mänskligheten - ”Ingen är medveten om Guds ankomst”Jesus Kristus har återvänt till mänskligheten - ”Ingen är medveten om Guds ankomst” Gud välsignar dem som är ärliga (textvideo) - Ny lovsång 2019Gud välsignar dem som är ärliga (textvideo) - Ny lovsång 2019 bäst gospellåt 2019 - Hur man söker efter Guds fotspår (textvideo)bäst gospellåt 2019 - Hur man söker efter Guds fotspår (textvideo) Sång om bön 2019 - Hur träder man in i den sanna bönen (textvideo)Sång om bön 2019 - Hur träder man in i den sanna bönen (textvideo) Lovsång 2019 - Hela jorden ska fröjdas och prisa Gud (textvideo)Andlig sångLovsång 2019 - Hela jorden ska fröjdas och prisa Gud (textvideo)Andlig sång Ny lovsång 2019 - "Guds kärlek och väsen har alltid varit osjälviska" (textvideo) Gud är kärlekNy lovsång 2019 - "Guds kärlek och väsen har alltid varit osjälviska" (textvideo) Gud är kärlek Kristen låt - ”Guds egen ställning och identitet” Allsmäktige Gud är alltings härskareKristen låt - ”Guds egen ställning och identitet” Allsmäktige Gud är alltings härskare sång om Jesus - ”Efterlikna Herren Jesus” Jesus Kristus är min älskadesång om Jesus - ”Efterlikna Herren Jesus” Jesus Kristus är min älskade Kristen musik - Allting lever enligt de regler och lagar som Gud har fastställtKristen musik - Allting lever enligt de regler och lagar som Gud har fastställt

Kristen sång 2019 - Syftet med Guds förvaltande verk

Hymnvideor   806  

Inledning

Gud har en sextusenårig förvaltningsplan

som är indelad i tre skeden som kallas tidsåldrar.

Först kommer lagens tidsålder, sedan nådens tidsålder

och rikets tidsålder som är det sista skedet.

Även om Guds verk skiljer sig åt i varje tidsålder

är det alltid anpassat efter människans behov

eller, för att vara mer exakt,

det är anpassat efter de trick som Satan använder i sin kamp mot Gud.

Syftet med Guds verk är att besegra Satan,

att uppenbara Guds visdom och allmakt,

att avslöja alla Satans trick

och därmed rädda människan från hans domän,

därmed rädda människan från hans domän.

Det är att uppenbara Guds visdom och allmakt,

att avslöja Satans avskyvärda ondska,

att lära de skapade varelserna att skilja mellan gott och ont

och förstå att Gud själv är härskaren över alla ting,

att tydligt se att Satan är människans fiende,

att han är den onde, en förtappad,

så att människan kan skilja mellan gott och ont, sanning och falskhet,

helighet och smuts, och mellan vad som är storartat och vad som är uselt.

Syftet med Guds verk är att besegra Satan,

att uppenbara Guds visdom och allmakt,

att avslöja alla Satans trick

och därmed rädda människan från hans domän,

därmed rädda människan från hans domän.

Få den okunniga mänskligheten att vittna om Gud:

Det var inte Gud som fördärvade mänskligheten

och endast Gud själv, skapelsens Herre,

kan skänka människan ting att njuta av och ge henne frälsning.

Allt detta för att hon ska kunna inse

att Gud är alltings härskare

och att Satan bara är en av hans skapelser

som sedan valde att vända sig emot honom.

Guds sextusenåriga förvaltningsplan är uppdelad i tre skeden

så att följande kan uppnås:

att göra det möjligt för hans skapade varelser att vara hans vittnen,

att förstå hans vilja och inse att han är sanningen.

Syftet med Guds verk är att besegra Satan,

att uppenbara Guds visdom och allmakt,

och avslöja alla Satans trick

och därmed rädda människan från hans domän,

därmed rädda människan från hans domän.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och frälste av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka.Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk