Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Kristen sång 2019 - Syftet med Guds förvaltande verk

Hymnvideor   1137  

Inledning

Gud har en sextusenårig förvaltningsplan

som är indelad i tre skeden som kallas tidsåldrar.

Först kommer lagens tidsålder, sedan nådens tidsålder

och rikets tidsålder som är det sista skedet.

Även om Guds verk skiljer sig åt i varje tidsålder

är det alltid anpassat efter människans behov

eller, för att vara mer exakt,

det är anpassat efter de trick som Satan använder i sin kamp mot Gud.

Syftet med Guds verk är att besegra Satan,

att uppenbara Guds visdom och allmakt,

att avslöja alla Satans trick

och därmed rädda människan från hans domän,

därmed rädda människan från hans domän.

Det är att uppenbara Guds visdom och allmakt,

att avslöja Satans avskyvärda ondska,

att lära de skapade varelserna att skilja mellan gott och ont

och förstå att Gud själv är härskaren över alla ting,

att tydligt se att Satan är människans fiende,

att han är den onde, en förtappad,

så att människan kan skilja mellan gott och ont, sanning och falskhet,

helighet och smuts, och mellan vad som är storartat och vad som är uselt.

Syftet med Guds verk är att besegra Satan,

att uppenbara Guds visdom och allmakt,

att avslöja alla Satans trick

och därmed rädda människan från hans domän,

därmed rädda människan från hans domän.

Få den okunniga mänskligheten att vittna om Gud:

Det var inte Gud som fördärvade mänskligheten

och endast Gud själv, skapelsens Herre,

kan skänka människan ting att njuta av och ge henne frälsning.

Allt detta för att hon ska kunna inse

att Gud är alltings härskare

och att Satan bara är en av hans skapelser

som sedan valde att vända sig emot honom.

Guds sextusenåriga förvaltningsplan är uppdelad i tre skeden

så att följande kan uppnås:

att göra det möjligt för hans skapade varelser att vara hans vittnen,

att förstå hans vilja och inse att han är sanningen.

Syftet med Guds verk är att besegra Satan,

att uppenbara Guds visdom och allmakt,

och avslöja alla Satans trick

och därmed rädda människan från hans domän,

därmed rädda människan från hans domän.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och frälste av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka.Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk