Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten är i större behov av den inkarnerade Gudens frälsning” | Utdrag 122Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten är i större behov av den inkarnerade Gudens frälsning” | Utdrag 122 Dagliga ord från Gud | ”Visste du? Gud har uträttat något stort bland människorna” | Utdrag 133Dagliga ord från Gud | ”Visste du? Gud har uträttat något stort bland människorna” | Utdrag 133 Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten är i större behov av den inkarnerade Gudens frälsning” | Utdrag 125Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten är i större behov av den inkarnerade Gudens frälsning” | Utdrag 125 Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten är i större behov av den inkarnerade Gudens frälsning” | Utdrag 127Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten är i större behov av den inkarnerade Gudens frälsning” | Utdrag 127 Dagliga ord från Gud | ”Köttets inre väsen bebos av Gud” | Utdrag 104Dagliga ord från Gud | ”Köttets inre väsen bebos av Gud” | Utdrag 104 Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten är i större behov av den inkarnerade Gudens frälsning” | Utdrag 124Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten är i större behov av den inkarnerade Gudens frälsning” | Utdrag 124 Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten är i större behov av den inkarnerade Gudens frälsning” | Utdrag 120Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten är i större behov av den inkarnerade Gudens frälsning” | Utdrag 120 Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten är i större behov av den inkarnerade Gudens frälsning” | Utdrag 123Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten är i större behov av den inkarnerade Gudens frälsning” | Utdrag 123 Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten är i större behov av den inkarnerade Gudens frälsning” | Utdrag 121Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten är i större behov av den inkarnerade Gudens frälsning” | Utdrag 121 Dagliga ord från Gud | ”Endast de sista dagarnas Kristus kan ge människan det eviga livets väg” | Utdrag 140Dagliga ord från Gud | ”Endast de sista dagarnas Kristus kan ge människan det eviga livets väg” | Utdrag 140 Dagliga ord från Gud | ”Endast de som känner Gud och hans verk kan tillfredsställa Gud” | Utdrag 136Dagliga ord från Gud | ”Endast de som känner Gud och hans verk kan tillfredsställa Gud” | Utdrag 136 Dagliga ord från Gud | ”Kristi substans utgörs av lydnad mot den himmelske Faderns vilja” | Utdrag 106Dagliga ord från Gud | ”Kristi substans utgörs av lydnad mot den himmelske Faderns vilja” | Utdrag 106 Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet (4)” | Utdrag 117Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet (4)” | Utdrag 117 Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet (4)” | Utdrag 116Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet (4)” | Utdrag 116 Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten är i större behov av den inkarnerade Gudens frälsning” | Utdrag 126Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten är i större behov av den inkarnerade Gudens frälsning” | Utdrag 126 Dagliga ord från Gud | ”Kristi substans utgörs av lydnad mot den himmelske Faderns vilja” | Utdrag 105Dagliga ord från Gud | ”Kristi substans utgörs av lydnad mot den himmelske Faderns vilja” | Utdrag 105 Dagliga ord från Gud | ”Köttets inre väsen bebos av Gud” | Utdrag 99Dagliga ord från Gud | ”Köttets inre väsen bebos av Gud” | Utdrag 99 Dagliga ord från Gud | ”Köttets inre väsen bebos av Gud” | Utdrag 102Dagliga ord från Gud | ”Köttets inre väsen bebos av Gud” | Utdrag 102 Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten är i större behov av den inkarnerade Gudens frälsning” | Utdrag 119Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten är i större behov av den inkarnerade Gudens frälsning” | Utdrag 119

Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten är i större behov av den inkarnerade Gudens frälsning” | Utdrag 126

Dagliga ord från Gud   33  

Inledning

Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten är i större behov av den inkarnerade Gudens frälsning” | Utdrag 126

Varje stadium av verk som Gud i köttet utför representerar hans verk för hela tidsåldern och representerar inte som människans verk en viss tidsperiod. Slutet på hans sista inkarnations verk innebär sålunda inte att hans verk har nått ett fullständigt slut, för hans verk i köttet representerar hela tidsåldern och inte bara den tidsperiod då han utför sitt verk i köttet. Det är bara det att han avslutar sitt verk för hela tidsåldern under den tid då han är i köttet, varefter det sprider sig till alla platser. När den inkarnerade Guden har fullbordat sin verksamhet kommer han att anförtro sitt framtida verk åt dem som följer honom. På så sätt kommer hans verk under hela tidsåldern att fortsätta utföras utan avbrott. Verket under hela inkarnationens tidsålder ska inte anses vara helt avslutat förrän det har spridit sig genom hela universum. Den inkarnerade Gudens verk inleder en ny era och de som fortsätter hans verk är de människor som används av honom. Det verk som människan utför sker helt inom ramen för den inkarnerade Gudens verksamhet och kan inte gå utöver denna omfattning. Om den inkarnerade Guden inte kommer för att utföra sitt verk, är inte människan i stånd att avsluta den gamla tidsåldern och starta en ny era. Det verk som människan utför ligger enbart inom hennes mänskligt genomförbara pliktområde och representerar inte Guds verk. Endast den inkarnerade Guden kan komma och fullborda det verk som han har att utföra och ingen kan göra detta å hans vägnar. Vad jag talar om handlar naturligtvis om inkarnationens verk. Denna inkarnerade Gud utför först ett steg av verk som inte överensstämmer med människans föreställningar, och sedan utför han mer verk som inte överensstämmer med människans föreställningar. Syftet med verket är att erövra människan. Dels stämmer inte Guds inkarnation med människans föreställningar, dels utför han mer verk som inte stämmer med människans föreställningar, och det gör att människan utvecklar ännu mer kritiska åsikter om honom. Han utför bara erövringens verk bland människor som har otaliga uppfattningar om honom. Oavsett hur de behandlar honom kommer alla människor att ha underkastats hans herravälde när han har fullbordat sin verksamhet. Detta verks faktum återspeglas inte bara bland kineser utan representerar hur hela mänskligheten ska erövras. De effekter som uppnås på dessa människor förebådar de effekter som ska uppnås på hela mänskligheten, och effekterna av det verk han utför i framtiden kommer till och med att mer och mer överstiga effekterna på dessa människor. Det verk som Gud i köttet utför omges inte av väldiga fanfarer och är inte heller höljt i dunkel. Det är påtagligt och verkligt, och det är verk där ett och ett är lika med två. Det är inte dolt för någon och vilseleder inte heller någon. Vad folk ser är verkligt och äkta och vad människan vinner är verklig sanning och kunskap. När verket avslutas kommer människan att ha en ny kunskap om honom och de som verkligen söker Gud kommer inte längre att ha några föreställningar om honom. Det här är inte bara hans verks effekt på kineser, utan det representerar effekten av hans verk med att erövra hela mänskligheten. Ingenting är nämligen till mer nytta för verket med att erövra hela mänskligheten än detta kött, detta kötts verk och allt som rör detta kött. Allt detta är till nytta för hans verk i dag liksom för hans framtida verk. Detta kött ska erövra hela mänskligheten och vinna hela mänskligheten. Det finns inget bättre verk genom vilket hela mänskligheten ska få skåda Gud, lyda Gud och lära känna Gud. Det verk som människan utför representerar bara en begränsad utsträckning, men när Gud utför sitt verk talar han inte till en viss person utan till hela mänskligheten och alla dessa som accepterar hans ord. Det slut han förkunnar är slutet för alla människor, inte bara slutet för en viss person. Han favoriserar inte någon och missgynnar inte heller någon utan han verkar för och talar till hela mänskligheten. Denna inkarnerade Gud har därmed redan delat in hela mänskligheten efter deras slag, dömt hela mänskligheten och ordnat ett lämpligt slutmål för hela mänskligheten. Fastän Gud bara utför sitt verk i Kina har han i själva verket redan beslutat om hela universums verk. Han kan inte vänta tills hans verk har spridit sig till hela mänskligheten innan han gör sina uttalanden och åtgärder steg för steg. Vore det inte för sent då? Nu är han fullt kapabel att fullborda det framtida verket i förväg. Eftersom den som verkar är Gud i köttet, utför han gränslöst verk med en begränsad omfattning, och därefter ska han se till att människan fullgör den plikt som hon har att fullgöra; det här är principen för hans verk. Han kan bara leva tillsammans med människan en tid och kan inte följa med henne tills hela erans verk är avslutat. Det är för att han är Gud som han förutsäger sitt framtida verk. Sedan ska han med sina ord dela in hela mänskligheten efter dess slag och mänskligheten kommer att träda in i hans stegvisa verk i enlighet med hans ord. Ingen ska komma undan och alla måste praktisera i enlighet med detta. I framtiden ska tidsåldern följaktligen vägledas av hans ord och inte av Anden.

Utdrag ur ”Ordet framträder i köttet”

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk