Lovsång 2019 - Gud söker dem som törstar efter hans framträdande (textvideo)

Lovsång 2019 - Gud söker dem som törstar efter hans framträdande (textvideo)

1269 |19 07 2019

I

Gud söker dem som längtar efter honom, som längtar efter att han ska träda fram.

Gud söker dem som inte gör motstånd, medgörliga som spädbarn inför honom.

Gud söker dem som kan, kan höra hans ord,

acceptera vad han har anförtrott och ge honom hjärta och kropp.

Om inget kan rubba, inget kan rubba din tillgivenhet mot Gud,

kommer han att blicka ner på dig, blicka ner på dig med välvilja, åh …

Gud kommer att skänka sina välsignelser till dig, till dig, åh …

Gud kommer att skänka sina välsignelser till dig!

II

Om du är en som, fastän du är ädel, ansedd och kunnig,

ändå accepterar, accepterar hans kallelse och uppdrag.

Om du är en som, fastän du är välbärgad, fastän du har allas stöd,

ändå accepterar, accepterar hans kallelse och uppdrag, ja.

Om inget kan rubba, inget kan rubba din tillgivenhet mot Gud,

kommer allt du gör vara betydelsefullt och rättfärdigt, åh …

Gud kommer att skänka sina välsignelser till dig, till dig, åh …

Gud kommer att skänka sina välsignelser till dig! Åh … åh … åh …

III

Men om du avvisar Guds kall för din ställnings eller dina egna måls skull,

kommer allt du gör att förbannas av Gud, (åh …)

ja, allt du gör kommer att föraktas av Gud.

Om inget kan rubba, inget kan rubba din tillgivenhet mot Gud,

kommer allt du gör vara betydelsefullt och rättfärdigt, åh …

Gud kommer att skänka sina välsignelser till dig, till dig, åh …

Gud kommer att skänka sina välsignelser till dig,

sina välsignelser till dig! Ja … åh … åh … åh …

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka.Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Visa mer
Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.
Kontakta oss
Kontakta oss via Messenger

Kommentera

Dela

Avbryt