Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
Gud ord - Den Allsmäktiges suckande (utdrag 1)Gud ord - Den Allsmäktiges suckande (utdrag 1) Kristi ord - Kristus utför domens verk med sanningen (utdrag 1)Kristi ord - Kristus utför domens verk med sanningen (utdrag 1) Den Helige Andes ord och röst - ”Gud själv, den unike VI Guds helighet (III)” (utdrag 1)Den Helige Andes ord och röst - ”Gud själv, den unike VI Guds helighet (III)” (utdrag 1) Guds ord - ”Guds framträdande har inlett en ny tidsålder” (utdrag 1)Guds ord - ”Guds framträdande har inlett en ny tidsålder” (utdrag 1) Guds ord - ”Du bör söka vägen mot förenlighet med Kristus” (utdrag 1)Guds ord - ”Du bör söka vägen mot förenlighet med Kristus” (utdrag 1) Guds ord - ”Endast Kristus av de sista dagarna kan ge människan vägen till evigt liv” (utdrag 1)Guds ord - ”Endast Kristus av de sista dagarna kan ge människan vägen till evigt liv” (utdrag 1) Allsmäktige Guds ord - ”Gud styr över hela mänsklighetens öde” (utdrag 1)Allsmäktige Guds ord - ”Gud styr över hela mänsklighetens öde” (utdrag 1) Allsmäktige Guds ord - ”Gud själv, den unike III Guds auktoritet (II)” (utdrag 3)Allsmäktige Guds ord - ”Gud själv, den unike III Guds auktoritet (II)” (utdrag 3) Allsmäktige Guds ord - ”Gud själv, den unike III Guds auktoritet (II)” (utdrag 1)Allsmäktige Guds ord - ”Gud själv, den unike III Guds auktoritet (II)” (utdrag 1) Allsmäktige Guds ord - Att känna Gud är vägen till att frukta Gud och undvika det onda (utdrag 1)Allsmäktige Guds ord - Att känna Gud är vägen till att frukta Gud och undvika det onda (utdrag 1) Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött (utdrag 3)Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött (utdrag 3) Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött (utdrag 2)Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött (utdrag 2) Den Helige Andes ord och röst - Frälsaren har redan återvänt på ett ”vitt moln” (utdrag 2)Den Helige Andes ord och röst - Frälsaren har redan återvänt på ett ”vitt moln” (utdrag 2) Den Helige Andes ord - Frälsaren har redan återvänt på ett ”vitt moln” (utdrag 1)Den Helige Andes ord - Frälsaren har redan återvänt på ett ”vitt moln” (utdrag 1) Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött (utdrag 4)Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött (utdrag 4) Guds ord - Du kommer att få skåda Jesu andliga kropp när Gud har gjort himmel och jord på nytt (utdrag 1)Guds ord - Du kommer att få skåda Jesu andliga kropp när Gud har gjort himmel och jord på nytt (utdrag 1) Allsmäktige Guds ord - Gud är källan till människans liv (utdrag 3)Allsmäktige Guds ord - Gud är källan till människans liv (utdrag 3) Allsmäktige Guds ord - Gud är källan till människans liv (utdrag 1)Allsmäktige Guds ord - Gud är källan till människans liv (utdrag 1) Guds ord - Kristi substans utgörs av lydnad mot den himmelske Faderns vilja (utdrag 1)Guds ord - Kristi substans utgörs av lydnad mot den himmelske Faderns vilja (utdrag 1) Guds ord - Den Allsmäktiges suckande (utdrag 2)Guds ord - Den Allsmäktiges suckande (utdrag 2)

Guds ord - ”Du bör söka vägen mot förenlighet med Kristus” (utdrag 1)

Uppläsningar av Guds ord   625  

Inledning

Guds ord - ”Du bör söka vägen mot förenlighet med Kristus” (utdrag 1)

Allsmäktige Gud säger: ”Jag har verkat mycket bland människor och de ord jag har uttalat under den tiden har varit många. Dessa ord är till för människans frälsning och sagda för att människan skulle bli förenlig med mig. Ändå har jag bara vunnit ett fåtal personer på jorden som är förenliga med mig och därför säger jag att människan inte sätter värde på mina ord, för människan är inte förenlig med mig. Mitt arbete är därför inte bara till för att människan ska kunna tillbe mig utan viktigare än så, för att människan ska vara förenlig med mig. Människor som har blivit fördärvade lever alla med Satans snara, de lever i köttet, lever med själviska begär och inte en enda av dem är förenlig med mig. Det finns de som säger att de är förenliga med mig men alla tillber de vaga avgudar. Trots att de tillstår att mitt namn är heligt följer de en stig som leder bort från mig och deras tal är fyllt av arrogans och självsäkerhet, för i grund och botten är de alla emot mig och oförenliga med mig. Varje dag söker de spår av mig i Bibeln och slår på måfå upp ”lämpliga” avsnitt som de läser i det oändliga och reciterar som skrifter. De vet inte hur de ska vara förenliga med mig, vet inte vad det innebär att vara fiende till mig utan läser bara heliga texter blint. De avgränsar en vag Gud i Bibeln som de aldrig har sett och är oförmögna att se och sedan tar fram och betraktar när de är lediga. De tror endast på min existens inom ramen för Bibeln. För dem är jag lika med Bibeln, utan Bibeln finns jag inte och utan mig finns ingen Bibel. De fäster inget avseende vid min existens eller mina handlingar, utan ägnar istället extrem och särskild uppmärksamhet åt vartenda ord i skriften, och många av dem tror till och med att jag inte skulle göra något jag vill göra utan att det förutsägs i skriften. De lägger för stor vikt vid skriften. Det kan sägas att de betraktar ord och uttryck som alltför viktiga, till den grad att de använder verser ur Bibeln för att mäta varje ord jag säger och för att döma mig. Det de söker är inte vägen till förenlighet med mig eller vägen till förenlighet med sanningen, utan vägen till förenlighet med Bibelns ord, och de tror att allt, utan undantag, som inte överensstämmer med Bibeln inte är mitt verk. Är inte sådana människor fariseernas plikttrogna ättlingar? De judiska fariseerna använde Mose lag till att döma Jesus. De sökte inte att förenlighet med Jesus på den tiden, utan följde ihärdigt lagen till punkt och pricka, till den grad att de slutligen spikade upp den oskyldige Jesus på ett kors efter att ha anklagat honom för att inte följa lagen i Gamla testamentet och inte vara Messias. Vad var deras innersta natur? Var det inte att de inte sökte vägen till förenlighet med sanningen? De var helt upptagna av vartenda ord i Skriften, samtidigt som de inte fäste något avseende vid min vilja och vid stegen och metoderna i mitt verk. De var inte människor som sökte sanningen, utan människor som rigida följde Skriftens ord. De var inte människor som trodde på Gud, utan människor som trodde på Bibeln. De var helt enkelt Bibelns vakthundar. För att värna om Bibelns intressen, bevara Bibelns värdighet och försvara Bibelns rykte gick de så långt att de spikade upp den barmhärtige Jesus på korset. Det gjorde de enbart i syfte att försvara Bibeln och i syfte att bevara ställningen för varje enskilt ord i Bibeln i människors hjärtan. Så de föredrog att ge upp sin framtid och syndoffret för att döma Jesus, som inte rättade sig efter skriftens dogmer, till döden. Var de inte lakejer åt vartenda ord i skriften?

Och hur är det med människor idag? Kristus har kommit för att offentliggöra sanningen, och ändå skulle de hellre driva bort honom från människor för att vinna inträde i himlen och få nåd. De skulle hellre förneka sanningens ankomst helt för att skydda Bibelns intressen och spika fast den Kristus som åter blivit kött på korset igen för att säkra Bibelns eviga existens. Hur kan människan ta emot min frälsning när hennes hjärta är så ont och hennes natur är så antagonistisk mot mig? Jag lever bland människor, men människan känner inte till min existens. När jag låter mitt ljus skina över människan fortsätter hon ändå att vara ovetande om min existens. När jag släpper lös min vrede över människan förnekar hon ännu mer nitiskt min existens. Människan söker efter förenlighet med ord, med Bibeln, men inte en enda individ kommer till mig för att söka vägen till förenlighet med sanningen. Människan blickar upp mot mig i himlen och engagerar sig särskilt i min existens i himlen, men ingen bryr sig om mig i köttet, för jag som lever bland människor är rätt och slätt betydelselös. De som endast söker förenlighet med orden i Bibeln och förenlighet med en vag Gud är en erbarmlig syn för mig. Det beror på att det de tillber är döda ord och en Gud som kan ge dem oräkneliga skatter. Det de tillber är en Gud som underkastar sig människans barmhärtighet och som inte existerar. Vad kan då sådana människor vinna från mig? Människan är helt enkelt för oansenlig för ord. De som är emot mig, som ställer gränslösa krav på mig, som inte älskar sanningen, som är rebelliska mot mig – hur kan de vara förenliga med mig?”

 

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och frälste av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka.Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

En del av materialet i den här videon kommer från:

https://www.youtube.com/watch?v=IwgrLy9d_0Y

www.stockfootage.com

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk