Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Inga resultat hittades!

Guds ord - ”Guds framträdande har inlett en ny tidsålder” (utdrag 1) 7:22
Guds ord - ”Du bör söka vägen mot förenlighet med Kristus” (utdrag 1) 8:38
Guds ord - ”Endast Kristus av de sista dagarna kan ge människan vägen till evigt liv” (utdrag 1) 7:22
Allsmäktige Guds ord - ”Gud styr över hela mänsklighetens öde” (utdrag 1) 6:57
Allsmäktige Guds ord - ”Gud själv, den unike III Guds auktoritet (II)” (utdrag 3) 7:28
Allsmäktige Guds ord - ”Gud själv, den unike III Guds auktoritet (II)” (utdrag 1) 9:21
Allsmäktige Guds ord - Att känna Gud är vägen till att frukta Gud och undvika det onda (utdrag 1) 8:53
Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött (utdrag 3) 7:41
Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött (utdrag 2) 7:21
Den Helige Andes ord - Arbetet med att sprida evangeliet är också arbetet med att frälsa människorna 16:05
Den Helige Andes ord och röst - Frälsaren har redan återvänt på ett ”vitt moln” (utdrag 2) 8:34
Den Helige Andes ord - Frälsaren har redan återvänt på ett ”vitt moln” (utdrag 1) 6:25
Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött (utdrag 4) 12:40
Kristi ord - Vet du? Gud har uträttat något stort bland människorna 16:41
Guds ord - Du kommer att få skåda Jesu andliga kropp när Gud har gjort himmel och jord på nytt (utdrag 1) 5:34
Allsmäktige Guds ord - Gud är källan till människans liv (utdrag 3) 6:18
Allsmäktige Guds ord - Gud är källan till människans liv (utdrag 1) 4:07
Guds ord - Kristi substans utgörs av lydnad mot den himmelske Faderns vilja (utdrag 1) 3:42