Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
Den Allsmäktige Guds Kyrkas ursprung och utveckling 48:27
Den Allsmäktige Guds Kyrkas ursprung och utveckling

Allsmäktige Guds Kyrka kom till tack vare Allsmäktige Guds framträdande och verk – Herren Jesus som återvänt – Kristus av de sista dagarna och även under hans rättfärdiga dom och tuktan. Kyrkan består av alla dem som verkligen accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och som är erövrade och frälste av Guds ord. Den grundades helt och hållet av Allsmäktige Gud personligen och leds och vallas av honom personligen och inrättades på intet sätt av någon människa. Det här är ett faktum som erkänns av alla de utvalda människorna i Allsmäktige Guds Kyrka.

Läs mer>
Att skåda Guds framträdande i hans dom och tuktan
Att skåda Guds framträdande i hans dom och tuktan
En kort introduktion om bakgrunden till Kristus av de sista dagarnas framträdande och verk i Kina
Guds ords bok ovanför den kinesiska muren
Spridningen av evangeliet om Allsmäktige Guds rike i Kina
4. Spridningen av evangeliet om Allsmäktige Guds rike i Kina
Ve dem som korsfäster Gud än en gång
5.Woe to Those Who Crucify God Once Again
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,Österns Blixt, sanningen, livet
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,Österns Blixt, sanningen, livet
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,Österns Blixt, sanningen, livet
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,Österns Blixt, sanningen, livet
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,Österns Blixt, sanningen, livet
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,Österns Blixt, sanningen, livet
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,Österns Blixt, sanningen, livet
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,Österns Blixt, sanningen, livet
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,Österns Blixt, sanningen, livet
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,Österns Blixt, sanningen, livet
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,Österns Blixt, sanningen, livet
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,Österns Blixt, sanningen, livet
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,Österns Blixt, sanningen, livet
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,Österns Blixt, sanningen, livet
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,Österns Blixt, sanningen, livet
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,Österns Blixt, sanningen, livet
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,Österns Blixt, sanningen, livet
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrka,Österns Blixt, sanningen, livet
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets evangelium,
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets evangelium,
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets evangelium,
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets evangelium,
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets evangelium,
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets evangelium,
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets evangelium,
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets evangelium,
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets evangelium,
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets evangelium,
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets evangelium,
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets evangelium,
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets evangelium,
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets evangelium,
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets evangelium,
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets evangelium,
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets evangelium,
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets evangelium,
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, hymnvideo, musikvideo
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, hymnvideo, musikvideo
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, hymnvideo, musikvideo
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, hymnvideo, musikvideo
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, hymnvideo, musikvideo
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, hymnvideo, musikvideo
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, hymnvideo, musikvideo
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, hymnvideo, musikvideo
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, hymnvideo, musikvideo
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, hymnvideo, musikvideo
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, hymnvideo, musikvideo
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, hymnvideo, musikvideo
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, hymnvideo, musikvideo
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, hymnvideo, musikvideo
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, hymnvideo, musikvideo
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, hymnvideo, musikvideo
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, hymnvideo, musikvideo
Allsmäktige Gud och Allsmäktige Guds Kyrkarikets, hymnvideo, musikvideo

Kontakta oss

Anslut till oss
Följ oss
Lämna ett meddelande

The Church of Almighty God och dess lokala församling i Sverige är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas in genom detta formulär. Dessa personuppgifter kommer att behandlas för att hantera förfrågningar, frågor och/eller begäran om förslag och kommer inte att förmedlas till tredje part utom, i förekommande fall, till behöriga myndigheter när de utövar sina uppdrag. Användaren kan få tillgång till, rätta och radera sina personuppgifter, och även utöva andra rättigheter, genom den lokala församlingen i Sverige på adressen [email protected]. För ytterligare information se vår integritetspolicy.