Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Inga resultat hittades!

Kristen musik 2020 - Var uppmärksam på mänsklighetens öde 2:56
Kristen sång 2020 - Hur man söker efter Guds fotspår 4:09
Kristen sång - Bryt dig loss från föreställningar om nationalitet och etnicitet för att söka Guds framträdande 4:01
Kristen musik - Acceptera de sista dagarnas Kristi dom för att bli renad (textvideo) 4:26
Christian song - Guds kärlek och väsen har alltid varit osjälviska 4:24
Kristen sång - Gud har förutbestämt de vägar människan måste gå (textvideo) 3:32
Välkomna Jesu Kristi återkomst ”Två tusen år av längtan” - Gospel musik 3:42
Kristen sång - De sista dagarnas inkarnerade Gud gör framför allt ordets verk 4:47
Kristnas bön är att tala orden från sitt hjärta till Gud - ”Guds folks bön” Lev i Guds ljus (Lyssna på kristen musik) 3:49
Gospel Music Video - "For Whom Man Should Live" | Find the Meaning of Life 4:53
Lovsång - De sista dagarnas Kristus har inlett rikets tidsålder 3:31
Kristen sång 2019 -  Ett öppenhjärtigt samtal med Gud 3:08
Andlig sång - Sången om ljuvlig kärlek 3:03
Andlig sång 2019 - ”Jag har sett Guds kärlek” | Engelsk lovsång 3:32
Kristen sång - Endast ärliga personer har en mänsklig likhet 5:20
Lovsång - Tacka Gud  för hans frälsning ”Jag är villig att underkasta mig Guds verk” (Svensk text) 4:02
Prisa Gud med sång - ”Hela skapelsen måste hamna under Guds herravälde” Filippinsk lovsång (Svensk text) 4:43
Kristen sång - Gud är kärleken i mitt hjärta ”Hjärtats röst hos en skapad varelse” 3:55