Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
 多少个搜索结果

Inga resultat hittades!

Gospel Music Video - "For Whom Man Should Live" | Find the Meaning of Life 4:53
Lovsång - De sista dagarnas Kristus har inlett rikets tidsålder 3:31
Kristen sång 2019 -  Ett öppenhjärtigt samtal med Gud 3:08
Andlig sång - Sången om ljuvlig kärlek 3:03
Andlig sång 2019 - “Jag har sett Guds kärlek” | Engelsk lovsång 3:32
Kristen sång - De sista dagarnas inkarnerade Gud gör framför allt ordets verk 4:47
Lovsång - Tacka Gud  för hans frälsning ”Jag är villig att underkasta mig Guds verk” (Svensk text) 4:02
Prisa Gud med sång - ”Hela skapelsen måste hamna under Guds herravälde” Filippinsk lovsång (Svensk text) 4:43
Kristen sång - Gud är kärleken i mitt hjärta ”Hjärtats röst hos en skapad varelse” 3:55
Ny kristen musik - ”Guds sanna kärlek” Tack Gud för allt 3:48
Kristnas bön är att tala orden från sitt hjärta till Gud - ”Guds folks bön” Lev i Guds ljus (Lyssna på kristen musik) 3:49
Engelsk lovsång - Gud är mitt liv ”Hela vägen i ditt sällskap” 3:53
Lovsång - Tacka Guds kärlek ”Guds folk av alla nationer uttrycker sina känslor enade” 5:15
Loving God and Living For God | Best Christian Music Video | "Our Life Is Not in Vain" (A Cappella) 2:48
Kristen lovsång - ”Det är en sådan glädje att vara en ärlig person” 4:52
Lovsång - Saliga är de som accepterar Guds nya verk 4:03
Engelsk lovsång - Gud frälste mig “Tack och lov till Allsmäktige Gud” 3:57
Välkomna Jesu Kristi återkomst ”Två tusen år av längtan” - Gospel musik 3:42