Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Böcker

 • Ordet framträder i köttet

  Det här var första gången sedan skapelsen som Gud hade tilltalat hela mänskligheten. Dessa yttranden utgjorde den första text som Gud uttryckte bland mänskligheten, i vilken han blottlade människor, vägledde dem, dömde dem och talade förtroligt med dem och de utgjorde därmed också de första yttranden i vilka Gud lät människor lära känna hans fotsteg, platsen där han ligger, Guds sinnelag, vad Gud har och är, Guds tankar och hans oro för mänskligheten. Man kan säga att de var de första yttranden som Gud hade talat till mänskligheten från tredje himlen sedan skapelsen och första gången som Gud hade använt sin inneboende identitet för att visa sig och uttrycka sitt hjärtas röst till mänskligheten, mitt ibland ord.

  Läs mer
 • Yttranden av de sista dagarnas Kristus (urval)

  Allsmäktige Gud, de sista dagarnas Kristus, uttrycker ord för att döma och rena människor, och leda dem in i den nya tidsåldern – Rikets Tidsålder. Alla de som är lydiga under Kristi herravälde kommer att få njuta av en högre sanning, ta emot större välsignelser, verkligen leva i ljuset och även erhålla sanningen, vägen och livet.

  Läs mer
 • Klassiska ord från Allsmäktige Gud, Kristus av de sista dagarna

  I denna bok har samlats klassiska urval av ord som talats av Allsmäktige Gud, Kristus av de sista dagarna. Dessa ord är en guide som hjälper dessa som längtar efter Guds framträdande att söka hans fotspår. De kan leda dig så du finner porten till himmelriket.

  Läs mer
 • Urval av Allsmäktige Guds ord

  I denna bok ingår ett urval av Allsmäktige Guds ord om sitt verk. De bär vittnesbörd för alla dem som hoppas och ber om Guds framträdande, om Frälsarens återkomst på vita moln för länge sedan, och de vittnar om Allsmäktige Guds framträdande och verk i rikets tidsålder. Detta får mänskligheten att förstå att Allsmäktige Gud och Herren Jesus är samme Gud – han är det Lamm som det profeteras om i Uppenbarelseboken, som har öppnat bokrullen och de sju sigillen.

  Läs mer
 • Guds får hör Guds röst (Nödvändigt för nya troende)

  I den här boken finns en sammanställning av de visionära sanningarna om Guds verks tre stadier, hans namn, hans inkarnations hemlighet och hur man skiljer mellan den sanna vägen och falska vägar. Boken är avsedd att läsas och ägas av dessa som först nyligen har accepterat Guds verk i de sista dagarna, så att de snarast möjligt kan lägga grunder på de visonära sanningarna om Guds verk.

  Läs mer
 • Lyssna till Guds röst Skåda Guds framträdande

  Denna bok utgörs av en samling sanningar rörande Guds inkarnation och de tre stadierna i hans verk för att rädda mänskligheten. Dessa sanningar låter folk se Kristi framträdande och verksamhet i den yttersta tiden genom Guds yttranden, och låter dem komma till insikt om att Allsmäktige Gud är Herren Jesu återkomst och att han har uttryckt sanningen och utför verket där ”domen börjar med Guds hus” i den yttersta tiden för att på sätt leda mänskligheten tillbaka mot Guds tron.

  Läs mer
 • Vittnesbörd om erfarenheter inför Kristi domarsäte

  De sista dagarnas dom inför den stora vita tronen har börjat! Den siste Kristus — Allsmäktige Gud — har uttryckt sanningen för att utföra sitt verk med att döma och rena mänskligheten. Genom Guds ords uppenbarelse och dom inser Guds utvalda människor successivt det faktum att de fördärvats av Satan, finner vägen till att undkomma Satans inflytande och hjälper sitt livsinnelag att gradvis förändras. Dessa verkliga erfarenheter vittnar om att det domsverk som utförs av Allsmäktige Gud är verket med att grundligt frälsa mänskligheten.

  Läs mer
Dela
Ladda ned