Böcker

 • Ordet framträder i köttet

  Allsmäktige Gud, de sista dagarnas Kristus, som har framträtt för att genomföra sitt verk, uttrycker alla sanningar som renar och frälser mänskligheten, och allesamman ingår i ”Ordet framträder i köttet”. Detta har uppfyllt vad som står skrivet i Bibeln: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud, och Ordet blev kött” (Joh 1:1). Vad gäller ”Ordet framträder i köttet” så är det första gången sedan världens skapelse som Gud har talat till hela mänskligheten. Dessa yttranden utgör den första text som Gud uttryckt till mänskligheten där han blottlägger människor, vägleder dem, dömer dem och talar förtroligt med dem, och de utgör också de första yttranden som innebär att Gud låter människor lära känna hans fotsteg, den plats där han vilar, Guds sinnelag, vad Gud har och är, Guds tankar och hans oro för mänskligheten. Man kan säga att detta är de första yttranden som Gud har talat till mänskligheten från tredje himlen sedan skapelsen och första gången som Gud har använt sin inneboende identitet för att visa sig och uttrycka sitt hjärtas röst till mänskligheten, mitt ibland ord.
 • Yttranden av de sista dagarnas Kristus (urval)

  Allsmäktige Gud, de sista dagarnas Kristus, uttrycker ord för att döma och rena människor och leda dem in i den nya tidsåldern – rikets tidsålder. Endast de som accepterar Allsmäktige Guds dömande verk i de sista dagarna och åtnjuter Guds ords vattning och näring kan verkligen leva i ljuset och på så sätt erhålla sanningen, vägen och livet.
 • Väsentliga ord från Allsmäktige Gud, de sista dagarnas Kristus

  Denna bok innehåller utdrag från de väsentliga ord som uttryckts av Allsmäktige Gud, de sista dagarnas Kristus, i ”Ordet framträder i köttet”. Dessa väsentliga ord klargör sanningen och kan göra det möjligt för människor att direkt förstå Guds vilja, lära känna hans verk och få kunskap om hans sinnelag och vad han har och är. De utgör en vägledning för alla dessa som längtar efter Guds framträdande för att därigenom söka hans fotspår. De kan leda dig så du finner porten till himmelriket.
 • Dagliga ord från Gud

  Denna bok innehåller valda stycken ur ”Ordet framträder i köttet”. För att Guds utvalda ska kunna vinna sanningen och daglig livsnäring från hans ord har här gjorts ett urval av dessa väsentliga ord från Allsmäktige Gud, ord som är ytterst uppbyggliga för människors inträde i livet, så att människorna kan glädjas åt dem och de som älskar sanningen får möjlighet att förstå den, leva inför Gud och bli frälsta och fullkomnade av Gud. Dessa väsentliga ord från Gud är uttryck för sanningen; dessutom är de de mest väsentliga av alla levnadsregler och inga ord är mer uppbyggliga och nyttiga för folk. Om du verkligen kan njuta ett stycke av dessa ord varje dag så är detta din största rikedom och du är välsignad av Gud.
 • Urval av Allsmäktige Guds ord

  I denna bok ingår ett urval av Allsmäktige Guds ord om sitt verk. De vittnar om Guds framträdande och verk i rikets tidsålder. De får alla som längtar efter Guds framträdande att inse att Herren Jesus för länge sedan har återvänt på de vita molnen och att han är Allsmäktige Gud, Kristus av de sista dagarna – det Lamm som det profeteras om i Uppenbarelseboken, Lammet som har öppnat bokrullen och de sju sigillen
 • Guds får hör Guds röst (Nödvändigt för nya troende)

  Den här boken är en sammanställning av sådana visionära sanningar som Guds verks tre stadier, hans namn, hemligheten med hans inkarnation och hur man skiljer mellan den sanna vägen och falska vägar. Den kan läsas och innehas av dessa som först nyligen har accepterat Guds verk i de sista dagarna, så att de kan förstå de visionära sanningarna om Guds verk och lägga grundvalar på den sanna vägen så snabbt som möjligt.
 • Lyssna till Guds röst Skåda Guds framträdande

  Kloka jungfrur känner igen Guds röst, ser hans framträdande i hans yttranden och välkomnar Herrens återkomst. Denna bok är en samling sanningar rörande Guds inkarnation och hans frälsningsverks tre stadier. Dessa sanningar vittnar om Allsmäktige Guds, Kristus av de sista dagarna, framträdande och verk: Allsmäktige Gud är Herren Jesus som återkommit och han har uttryckt sanningen och utför de sista dagarnas domsverk ”som börjar med Guds hus” och leder på så sätt mänskligheten tillbaka i riktning mot Guds tron.
 • Vittnesbörd om erfarenheter inför Kristi domarsäte

  De sista dagarnas dom inför den stora vita tronen har börjat! Allsmäktige Gud, de sista dagarnas Kristus, har uttryckt sanningen för att genomföra sitt verk med att döma och rena mänskligheten. Genom Guds ords uppenbarelser och dömande inser Guds utvalda successivt sitt sataniska sinnelag, finner vägen till att undkomma Satans inflytande och uppnå frälsning och ser hur deras livssinnelag successivt förändras. Dessa faktiska erfarenheter vittnar om att det dömande verk som utförs av Allsmäktige Gud är verket med att grundligt rena och frälsa mänskligheten.
 • The Overcomers’ Testimonies

  Ever since Almighty God developed His work of judgment of the last days in mainland China, although God’s chosen ones have been subjected to savage, brutal persecution by Chinese government, they have been indomitable and unfalteringly loyal under the guidance of God’s words, forging a resounding witness of victory over Satan. The facts completely demonstrate that Almighty God truly has made a group of overcomers in the Age of Kingdom, thereby bringing God’s six-thousand-year management plan to fruition.
 • How I Turned Back to Almighty God

  Each person who believes in God has a special story about the personal journey of turning back toward Him. This book shares actual experiences of God’s chosen ones in receiving guidance from Almighty God’s words, becoming certain about the true way, and returning before His throne. Some broke free from the shackles and strictures of their religious notions, some escaped disruption and persecution by the antichrists’ forces in religious circles and the evil forces of the Chinese Communist Party, and still others gained discernment with regard to the world’s evil trends. Ultimately, they all returned before God.