Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Lovsång - Skaparens uppriktiga känslor gentemot mänskligheten (textvideo)

Varietéföreställningar   167  

Inledning

Lovsång - Skaparens uppriktiga känslor gentemot mänskligheten (textvideo)

Skaparen befinner sig ständigt bland människorna,

han samtalar alltid med människan och hela skapelsen,

och att han utför nya gärningar varje dag.

Hans väsen och sinnelag

kommer till uttryck i hans samtal med människan.

Hans tankar och idéer

uppenbaras fullständigt i hans gärningar. ‌

Han åtföljer och iakttar alltid mänskligheten.

‌Han talar stilla till mänskligheten

och hela skapelsen med sina tysta ord:

Gud är i himlarna och Gud är hos sin skapelse. ‌

Gud vakar; Gud väntar;

Gud finns vid din sida …‌

Hans händer är varma och starka,

hans fotsteg är lätta,

hans röst är mjuk och behaglig,

hans skepnad passerar och vänder sig om

och omfamnar hela mänskligheten,

hans ansikte är vackert och milt.

Han har aldrig gett sig av, aldrig försvunnit.

Dag och natt är han mänsklighetens ständiga följeslagare

och lämnar aldrig dess sida.

Hans hängivna vård

och särskilda tillgivenhet för mänskligheten,

liksom hans genuina omsorg och kärlek till människan,

visades bit för bit

när han räddade staden Nineve.

I synnerhet avslöjade samtalet mellan Jehova Gud och Jona

fullständigt Skaparens medömkan

med mänskligheten som han själv skapade.

Genom de orden kan du få en djup förståelse

för Guds uppriktiga känslor för mänskligheten ...

ur ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk