Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Christian song - Guds kärlek och väsen har alltid varit osjälviska

Serier med musikvideor   733  

Inledning

Gud ger sitt bästa, sin bästa sida ger han.

De bästa tingen, de allra bästa tingen, ger han.

Aldrig avslöjar eller visar han sitt lidande.

Gud, han härdar ut, väntar i tystnad.

Inte kall eller bortdomnad, inget tecken på kraftlöshet.

Guds väsen och hans kärlek är alltid osjälviska.

Gud ger sitt bästa, sin bästa sida ger han.

De bästa tingen, de allra bästa tingen, ger han.

För hela mänskligheten lider han; han lider, uthärdar stilla.

Stilla ger han, han ger sitt bästa.

Aldrig avslöjar eller visar han sitt lidande.

Gud, han härdar ut, väntar i tystnad.

Detta är uttrycket för hans väsen och sinnelag,

för den han verkligen är: alltings Skapare.

Gud ger sitt bästa, sin bästa sida ger han.

De bästa tingen, de allra bästa tingen, ger han.

För hela mänskligheten lider han; han lider, uthärdar stilla.

Stilla ger han, han ger sitt bästa.

Han ger sitt bästa, han ger sitt bästa.

Gud ger sitt bästa, sin bästa sida ger han.

De bästa tingen, de allra bästa tingen, ger han.

För hela mänskligheten lider han;

han lider, uthärdar stilla, stilla ger han.

Stilla uthärdar han, stilla ger han.

Han ger sitt bästa, han ger sitt bästa.

ur ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk