Christian song - Guds kärlek och väsen har alltid varit osjälviska (musikvideor)

24 04 2020

Gud ger sitt bästa, sin bästa sida ger han.

De bästa tingen, de allra bästa tingen, ger han.

Aldrig avslöjar eller visar han sitt lidande.

Gud, han härdar ut, väntar i tystnad.

Inte kall eller bortdomnad, inget tecken på kraftlöshet.

Guds väsen och hans kärlek är alltid osjälviska.

Gud ger sitt bästa, sin bästa sida ger han.

De bästa tingen, de allra bästa tingen, ger han.

För hela mänskligheten lider han; han lider, uthärdar stilla.

Stilla ger han, han ger sitt bästa.

Aldrig avslöjar eller visar han sitt lidande.

Gud, han härdar ut, väntar i tystnad.

Detta är uttrycket för hans väsen och sinnelag,

för den han verkligen är: alltings Skapare.

Gud ger sitt bästa, sin bästa sida ger han.

De bästa tingen, de allra bästa tingen, ger han.

För hela mänskligheten lider han; han lider, uthärdar stilla.

Stilla ger han, han ger sitt bästa.

Han ger sitt bästa, han ger sitt bästa.

Gud ger sitt bästa, sin bästa sida ger han.

De bästa tingen, de allra bästa tingen, ger han.

För hela mänskligheten lider han;

han lider, uthärdar stilla, stilla ger han.

Stilla uthärdar han, stilla ger han.

Han ger sitt bästa, han ger sitt bästa.

ur ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger