Kristen musikvideo - ”Guds stora verk har fullbordats” Lovprisa Gud för att Gud ha vunnit ära

22 05 2019

Vi som följer Kristus av de sista dagarna vittnar inför hela universum:

Guds stora verk har fullbordats.

I

Allsmäktige Gud har trätt fram i köttet och uttryckt sanningar för att frälsa mänskligheten.

Vi har hört brudgummens röst, vi har blivit upplyfta inför Gud.

Vi har slutligen deltagit i Lammets fest och trätt in i rikets träning.

Domen har inletts med Guds hus, hans sinnelag har uppenbarats helt.

Sanningen i Guds ord erövrar oss, vi faller ner inför Gud och tillber honom.

Våra hjärtan och sinnen har blottlagts helt av Guds ord.

När vi genomgår Guds prövningar och förfining renas våra fördärvade sinnelag.

Genom Guds dom ser vi hans rättfärdighet och helighet.

Guds folk är lydiga mot honom och trogna Gud intill döden.

Gud har besegrat Satan helt och fullkomnat en grupp segrare.

Vi som följer Kristus av de sista dagarna vittnar inför hela universum:

Guds stora verk har fullbordats, han har vunnit fullständig härlighet.

II

Allsmäktige Gud har framställt domen av de sista dagarna och introducerat Rikets Tidsålder.

Alla samfund har panik, alla människor måste söka den sanna vägen.

De kloka jungfrurna hör Guds röst och blir upplyfta inför Gud före katastrofen.

Alla som vägrar acceptera Kristus av de sista dagarna kommer att sjunka ner i katastrofen.

Gud är allsmäktig och vis i sitt verk, han sorterar alla människor efter deras slag.

Alla nationer och folk kommer till ljuset och underkastar sig inför Guds tron.

Utsikterna för riket är oändligt ljusa och uppvisar en glödande scen.

Katastrofen kommer att utplåna den ondskefulla mänskligheten

och uppenbara Guds rättfärdighet och majestät.

Alla Guds ord fullbordas, Guds ord kommer att fullborda alla ting.

Kristi rike har trätt fram på jorden, Gud lever vid sidan av sitt folk.

Vi som följer Kristus av de sista dagarna vittnar inför hela universum:

Guds stora verk har fullbordats, han har vunnit fullständig härlighet.

Vi som följer Kristus av de sista dagarna vittnar inför hela universum:

Guds stora verk har fullbordats, han har vunnit fullständig härlighet.

Han har vunnit fullständig härlighet.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger