Varningar från Gud om den yttersta tiden "Noas dagar är här" Kristen kortfilm

14 12 2019

Låt oss blicka tillbaka på mänskligheten under Noas tidsålder. Människan ägnade sig åt alla slags onda aktiviteter och hade inte en tanke på att omvända sig. Ingen lyssnade på Guds ord. Deras oböjlighet och ondska väckte Guds vrede och till slut slukades de av katastrofen då den stora översvämningen kom. Det var bara Noas familj på åtta personer som lyssnade på Guds ord och kunde överleva. De sista dagarna är redan här. Mänsklighetens fördärv blir värre och värre. Alla vördar ondskan. Hela den religiösa världen följer världens strömningar. De älskar inte sanningen ett endaste dugg. Noas dagar är redan här! För att rädda mänskligheten har Gud återvänt än en gång för att genomföra de sista dagarnas domsverk bland människorna. Det här är sista gången som Gud räddar människan! Vad skall mänskligheten välja?

Detta är en sann berättelse. Eftersom medborgarna i Qingpings län i Sichuanprovinsen gång på gång vägrat att ta emot evangeliet om Allsmäktige Guds rike har de drabbats av två katastrofer. Under den stora jordbävningen i Sichuan skyddades många bröder och systrar som trodde på Allsmäktige Gud mirakulöst av Gud och överlevde. Dessa fakta har bevittnats: de som tar emot och lyder Gud och de som förnekar och motsätter sig Gud. Dessa två sorters människor går två mycket olika slut till mötes!

En del av materialet i den här videon kommer från: https://www.stockfootage.com

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Lämna ett svar

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger