Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Varningar från Gud om den yttersta tiden "Noas dagar har kommit" Kristen kortfilm

Filmer om evangeliet   0  

Inledning

Varningar från Gud om den yttersta tiden "Noas dagar har kommit" Kristen kortfilm

Let's look back on mankind during the age of Noah. Man was engaged in all kinds of evil activities paying no thought to repentance. Nobody listened to the word of God. Their rigidity and evil aroused God's anger and in the end, they were swallowed up by the disaster of the great flood. Only Noah and his family of eight listened to God's word and were able to survive. Now, the last days have already arrived. Mankind's corruption is getting deeper and deeper. Everyone reveres evil. The entire religious world follows the tide of the world. They do not love the truth one bit. The days of Noah have already arrived! In order to save mankind, God has returned once more to do the judgment work of the last days amongst mankind. This is the last time that God saves man! What should mankind choose?

This is a true story. Since the citizens of Qingping County in the province of Sichuan have repeatedly refused to accept Almighty God's kingdom gospel, they have met with two instances of disaster. During the Great Sichuan Earthquake, many brothers and sisters who believed in Almighty God were miraculously protected by God and survived. These facts have been witnessed: those that accept and obey God and those that deny and resist God. These two kinds of people have two very different endings!

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och frälste av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka.Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk