Kristen film utdrag 5 från ”Svidande minnen”: Förhållandet mellan de sista dagarnas dom och inträde i himmelriket

10 06 2020

I den religiösa världen finns det många som tror att om de bara håller fast vid Herrens namn, tror fast på Herrens löfte och arbetar flitigt för Herren, så kan de bli uppryckta och få träda in i himmelriket när han återvänder. Kan man verkligen träda in i himmelriket genom att tro på Herren på det viset? Exakt vad kommer att hända med oss om vi inte accepterar Allsmäktige Guds domsverk i de sista dagarna? Almighty God says, ”Kristus av de sista dagarna för med sig liv och för med sig den varaktiga och eviga sanningens väg. Denna sanning är den stig genom vilken människan ska vinna liv och den enda stig på vilken människan ska lära känna Gud och bli godkänd av Gud. Om du inte söker den livets väg som Kristus av de sista dagarna ger ska du aldrig vinna Jesu godkännande och aldrig kvalificera dig för att träda in genom porten till himmelriket…. Kristus är människans ingång till riket under de sista dagarna, som ingen kan kringgå. Ingen kan bli fullkomnad av Gud utom genom Kristus” (Ordet framträder i köttet). För att få en mer detaljerad förståelse, titta på denna korta video!

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger