Kristen sång 2020 - Hur man söker efter Guds fotspår (musikvideor)

12 08 2020

I

Medan du sökte Guds fotspår ignorerade du orden

att ”han är sanningen, vägen och livet”.

Många får ta emot sanning men litar inte på

att de har funnit Guds fotspår,

och de erkänner inte hans framträdande.

De begår ett allvarligt misstag.

Guds framträdande kan inte förenas

med människans uppfattningar eller önskemål.

Gud har sina val, målsättningar och planer när han verkar.

Eftersom vi söker efter Guds fotspår,

måste vi söka hans vilja och ord.

Där Guds nya ord är, där är hans röst;

där hans fotspår är, där är hans gärningar;

där Guds uttryck är,

kommer hans framträdande att finnas;

varhelst han framträder, där är sanning, väg och liv.

II

Gud behöver inte underrätta människan

eller diskutera sitt verk med människan.

Detta är Guds sinnelag som alla nu ska känna igen.

För att se hans framträdande, följa hans fotspår,

höj dig först över dina egna föreställningar.

Begär inte vad Gud borde göra

och begränsa honom inte med dina uppfattningar.

Du borde fråga hur du kan söka hans fotspår,

acceptera hans framträdande och underkasta dig hans nya verk.

Eftersom människan inte är sanningen eller besitter den

bör hon söka, acceptera och lyda.

Eftersom vi söker efter Guds fotspår,

måste vi söka hans vilja och ord.

Där Guds nya ord är, där är hans röst;

där hans fotspår är, där är hans gärningar;

där Guds uttryck är,

kommer hans framträdande att finnas;

varhelst han framträder, där är sanning, väg och liv.

Ur ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger