Kristen sång - Bryt dig loss från föreställningar om nationalitet och etnicitet för att söka Guds framträdande (musikvideor)

09 07 2020

I

Oavsett vilken nationalitet du har,

så ska du stiga ur den gå utöver dig själv och den du är.

Du ska stiga ur den.

Gå utanför dina gränser och se Guds verk

ur en skapad varelses perspektiv.

Följaktligen skall du inte sätta begränsningar på Guds fotspår.

Bryt genom, bryt genom dina idéer om nationalitet och etnicitet

för att söka Guds framträdande.

Då blir du inte begränsad av dina egna föreställningar,

och då blir du berättigad att välkomna Guds framträdande.

I annat fall kommer du alltid att befinna dig i mörkret,

och kommer aldrig att erfara Guds erkännande.

Sök Guds framträdande!

Sök Guds framträdande!

II

För idag uppfattar många människor det som omöjligt

att Gud kommer att framträda i ett visst land eller en viss nation.

Hur outgrundlig är inte betydelsen av Guds verk

och hur viktigt är inte Guds framträdande!

Hur skulle det kunna mätas med människans föreställning och tankar?

Bryt genom, bryt genom dina idéer om nationalitet och etnicitet

för att söka Guds framträdande.

Då blir du inte begränsad av dina egna föreställningar,

och då blir du berättigad att välkomna Guds framträdande.

I annat fall kommer du alltid att befinna dig i mörkret,

och kommer aldrig att erfara Guds erkännande.

Sök Guds framträdande!

Sök Guds framträdande!

III

Gud är människosläktets Gud som inte ägs av någon nation.

Han utför sitt verk som planerat utan att begränsas av någon form eller nation.

Kanske har du aldrig kunnat föreställa dig denna form,

eller kanske har du en förnekande inställning till den,

eller kanske framträder Gud

bland det folk som är det mest förtappade på jorden.

Men Gud har sin vishet.

Med sin makt och genom sin sanning och sitt sinnelag

har han förvärvat en skara människor som är av samma sinne som han.

Och han har förvärvat en grupp människor som han ville forma:

en grupp erövrad av honom,

som uthärdar plågsamma prövningar och all slags förföljelse

och som kan följa honom ända till slutet.

Bryt genom, bryt genom dina idéer om nationalitet och etnicitet

för att söka Guds framträdande.

Då blir du inte begränsad av dina egna föreställningar,

och då blir du berättigad att välkomna Guds framträdande.

I annat fall kommer du alltid att befinna dig i mörkret,

och kommer aldrig att erfara Guds erkännande.

Sök Guds framträdande!

Sök Guds framträdande!

Sök Guds framträdande!

ur ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger