Lovsång - Herren Jesus har återvänt bland människor ”Människosonen har trätt fram” barndans

09 01 2020

Från världen i öst (öst… öst…)

utgår en ljusstråle (ljus… ljus…)

som lyser upp hela vägen till väst.

Människosonen har stigit ner till jorden.

I

Frälsaren har återvänt, han är Allsmäktige Gud.

Han har gett uttryck för sanningen och inlett en ny tidsålder.

Människosonen har trätt fram. (Är det så?)

Gud har kommit. (Åh!)

Till mänskligheten för han med sig vägen till evigt liv (vägen till evigt liv).

En ny himmel, en ny jord, en ny tidsålder,

en ny mänsklighet, en ny väg, ett nytt liv.

Det nya Jerusalem har stigit ner till jorden.

II

Vi har återvänt till Guds familj och vi lever ett kyrkligt liv,

äter och dricker Guds ord varje dag, växer upp i hans kärlek.

Kom och sjung! (Javisst!)

Jag ska dansa! (Dansa!)

Vårt liv är riktigt lyckligt (riktigt lyckligt).

Vi är i Guds sällskap (Vi njuter verkligen av det.)

Vi har Guds välsignelser. (Vi är så lyckliga.)

Kristi rike är ett varmt hem.

Allsmäktige Gud, Kristus av de sista dagarna, vår bedårande, vår älskade.

Varje replik han yttrar är sanningen som ger oss vatten.

Han lär oss hur vi ska uppföra oss, hur vi är ärliga.

Vi lever mitt bland Guds välsignelser och älskar Gud av hela vårt hjärta.

III

Domen i Guds ord erövrar alla människors hjärtan.

Guds folk är renade och bär vittnesbörd om honom.

Må vi vara enade (fullfölja vår plikt),

återgälda Guds kärlek (vittna om Gud),

sprida evangeliet om Guds rike (evangeliet om Guds rike).

Guds ord överförs i hela världen.

Guds heliga namn prisas av alla.

Kristi rike är förverkligat på jorden.

Må vi vara enade (fullfölja vår plikt),

återgälda Guds kärlek (vittna om Gud),

sprida evangeliet om Guds rike (evangeliet om Guds rike).

Guds ord överförs i hela världen.

Guds heliga namn prisas av alla.

Kristi rike är förverkligat på jorden.

Kristi rike är förverkligat på jorden.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Kommentera

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger