Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 7Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 7 Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 5Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 5 Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 9Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 9 Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet (4)” | Utdrag 12Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet (4)” | Utdrag 12 Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet 4” | Utdrag 33Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet 4” | Utdrag 33 Dagliga ord från Gud | ”Allt uppnås genom Guds ord” | Utdrag 34Dagliga ord från Gud | ”Allt uppnås genom Guds ord” | Utdrag 34 Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött” | Utdrag 15Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött” | Utdrag 15 Dagliga ord från Gud | ”Allt uppnås genom Guds ord” | Utdrag 35Dagliga ord från Gud | ”Allt uppnås genom Guds ord” | Utdrag 35 Dagliga ord från Gud | ”Rikets tidsålder är ordens tidsålder” | Utdrag 28Dagliga ord från Gud | ”Rikets tidsålder är ordens tidsålder” | Utdrag 28 Dagliga ord från Gud | ”Frälsaren har redan återvänt på ett ’vitt moln’” | Utdrag 44Dagliga ord från Gud | ”Frälsaren har redan återvänt på ett ’vitt moln’” | Utdrag 44 ”Att återställa människans normala liv och ta henne till ett underbart slutmål” | Utdrag 3”Att återställa människans normala liv och ta henne till ett underbart slutmål” | Utdrag 3 Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet (4)” | Utdrag 26Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet (4)” | Utdrag 26 Dagliga ord från Gud | ”Förord” | Utdrag 25Dagliga ord från Gud | ”Förord” | Utdrag 25 Dagliga ord från Gud | ”Verket under lagens tidsålder” | Utdrag 18Dagliga ord från Gud | ”Verket under lagens tidsålder” | Utdrag 18 Dagliga ord från Gud | ”Att återställa människans normala liv och ta henne till ett underbart slutmål” | Utdrag 2Dagliga ord från Gud | ”Att återställa människans normala liv och ta henne till ett underbart slutmål” | Utdrag 2 Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 8Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 8 Dagliga ord från Gud | ”Att återställa människans normala liv och ta henne till ett underbart slutmål” | Utdrag 4Dagliga ord från Gud | ”Att återställa människans normala liv och ta henne till ett underbart slutmål” | Utdrag 4 Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 6Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 6 Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 10Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 10 Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 11Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 11 Dagliga ord från Gud | ”Frälsaren har redan återvänt på ett ’vitt moln’” | Utdrag 45Dagliga ord från Gud | ”Frälsaren har redan återvänt på ett ’vitt moln’” | Utdrag 45 Dagliga ord från Gud | ”Den sanna historien bakom verket under återlösningens tidsålder” | Utdrag 23Dagliga ord från Gud | ”Den sanna historien bakom verket under återlösningens tidsålder” | Utdrag 23 Dagliga ord från Gud | ”Verket under lagens tidsålder” | Utdrag 20Dagliga ord från Gud | ”Verket under lagens tidsålder” | Utdrag 20

”Att återställa människans normala liv och ta henne till ett underbart slutmål” | Utdrag 3

Dagliga ord från Gud   47  

Inledning

Gud hyser inte någon illvilja mot de skapade varelserna och önskar endast besegra Satan. Hela hans verk – vare sig det är tuktan eller dom – riktas mot Satan; det utförs för människans frälsnings skull, det är till för att besegra Satan, och det har ett mål: att strida mot Satan ända till slutet! Och Gud kommer inte att vila förrän han har vunnit seger över Satan! Han vilar först när han har besegrat Satan. Eftersom allt det verk som Gud utför riktas mot Satan, och eftersom alla de som har fördärvats av Satan befinner sig under Satans domäns styre och lever under Satans domän, utan att strida mot Satan och bryta med honom, skulle Satan inte släppa sitt grepp om dessa människor, och de kunde inte vinnas. Om de inte vanns, skulle det bevisa att Satan inte har blivit besegrad, att han inte har besegrats. Och därför, i sin 6 000 år långa förvaltningsplan, utförde Gud lagens verk under det första skedet, under det andra skedet utförde han nådens tidsålders verk, det vill säga korsfästelsens verk, och under det tredje skedet utförde han verket att erövra mänskligheten. Allt detta verk är inriktat på omfattningen av Satans fördärv av mänskligheten, allting är till för att besegra Satan, och inget av skedena är inte till för att besegra Satan. Det väsentliga i Guds sextusenåriga förvaltande verk är striden mot den stora röda draken, och verket att förvalta mänskligheten är också verket att besegra Satan, och verket att strida med Satan. Gud har stridit i 6 000 år, och har alltså verkat i 6 000 år, för att till slut föra in människan i det nya riket. När Satan besegras kommer människan att bli helt befriad. Är inte detta riktningen för Guds verk idag? Detta är precis riktningen för dagens verk: människans fullständiga befrielse och frigörande, så att hon inte är underställd några regler, eller bunden av några band eller begränsningar. Allt detta verk utförs i enlighet med er mognad och i enlighet med era behov, alltså att ni blir försedda med vad som helst som ni kan åstadkomma. Det handlar inte om att ”försöka ta ned månen”, att tvinga er att göra någonting; tvärtom utförs allt detta verk i enlighet med era faktiska behov. Varje skede i verket är enligt människans faktiska behov och önskemål, och är för ändamålet att besegra Satan. I begynnelsen fanns det faktiskt inga barriärer mellan Skaparen och hans skapade varelser. De orsakades alla av Satan. Människan har blivit oförmögen att se eller vidröra någonting på grund av att Satan stör och fördärvar. Människan är offret, den som har blivit bedragen. Så snart Satan har blivit besegrad, kommer de skapade varelserna att skåda Skaparen, och Skaparen kommer att se på de skapade varelserna och personligen kunna leda dem. Endast detta är det liv som människan borde ha på jorden. Och Guds verk är alltså först och främst till för att besegra Satan, och så snart Satan har besegrats, kommer allt att lösa sig.

Utdrag ur ”Ordet framträder i köttet”

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk