Kristen musik - Människan måste tillbe Gud för att få ett gott öde (textvideo)

Kristen musik - Människan måste tillbe Gud för att få ett gott öde (textvideo)

247 |16 05 2020

Kristen musik - Människan måste tillbe Gud för att få ett gott öde (textvideo)

Gud skapade den här världen. Han skapade den här mänskligheten och

dessutom var han den grekiska kulturens och mänskliga civilisationens arkitekt.

Enbart Gud tröstar detta människosläkte och

endast Gud bryr sig om detta människosläkte natt och dag.

Människans utveckling och framsteg går inte att skilja från Guds suveränitet,

går inte att skilja från Guds suveränitet,

och människosläktets historia och framtid går inte att skilja från Guds arrangemang,

och människosläktets historia och framtid går inte att skilja från Guds arrangemang.

Ett lands eller ett folks uppgång och fall sker i enlighet med Guds arrangemang,

sker i enlighet med Guds arrangemang.

Endast Gud känner till ett lands eller ett folks öde

och endast Gud kontrollerar detta människosläktes färdriktning,

och endast Gud kontrollerar detta människosläktes färdriktning.

Om mänskligheten vill ha ett gott öde, om ett land vill ha ett gott öde,

då måste människan böja sig inför Gud i tillbedjan.

Om mänskligheten vill ha ett gott öde, om ett land vill ha ett gott öde,

då måste människan böja sig inför Gud i tillbedjan,

omvända sig och erkänna sina synder inför Gud.

Annars kommer människans öde och slutmål att bli en oundviklig katastrof.

ur ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Visa mer
Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.
Kontakta oss
Kontakta oss via Messenger

Kommentera

Dela

Avbryt