Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Kristen musik - Människan måste tillbe Gud för att få ett gott öde (textvideo)

Varietéföreställningar   221  

Inledning

Kristen musik - Människan måste tillbe Gud för att få ett gott öde (textvideo)

Gud skapade den här världen. Han skapade den här mänskligheten och

dessutom var han den grekiska kulturens och mänskliga civilisationens arkitekt.

Enbart Gud tröstar detta människosläkte och

endast Gud bryr sig om detta människosläkte natt och dag.

Människans utveckling och framsteg går inte att skilja från Guds suveränitet,

går inte att skilja från Guds suveränitet,

och människosläktets historia och framtid går inte att skilja från Guds arrangemang,

och människosläktets historia och framtid går inte att skilja från Guds arrangemang.

Ett lands eller ett folks uppgång och fall sker i enlighet med Guds arrangemang,

sker i enlighet med Guds arrangemang.

Endast Gud känner till ett lands eller ett folks öde

och endast Gud kontrollerar detta människosläktes färdriktning,

och endast Gud kontrollerar detta människosläktes färdriktning.

Om mänskligheten vill ha ett gott öde, om ett land vill ha ett gott öde,

då måste människan böja sig inför Gud i tillbedjan.

Om mänskligheten vill ha ett gott öde, om ett land vill ha ett gott öde,

då måste människan böja sig inför Gud i tillbedjan,

omvända sig och erkänna sina synder inför Gud.

Annars kommer människans öde och slutmål att bli en oundviklig katastrof.

ur ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk