Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
 多少个搜索结果

Inga resultat hittades!

Dagliga ord från Gud | ”Arbetet med att sprida evangeliet är också arbetet med att frälsa människorna” | Utdrag 219 8:41
Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten är i större behov av den inkarnerade Gudens frälsning” | Utdrag 123 6:48
Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten är i större behov av den inkarnerade Gudens frälsning” | Utdrag 121 9:15
Dagliga ord från Gud | ”Endast genom att uppleva smärtsamma prövningar kan ni lära känna Guds skönhet” | Utdrag 87 11:00
Dagliga ord från Gud | ”Gud själv, den unike II” | Utdrag 112 12:31
Dagliga ord från Gud | ”Gud styr över hela mänsklighetens öde” | Utdrag 215 4:54
Dagliga ord från Gud | ”Gud styr över hela mänsklighetens öde” | Utdrag 263 11:17
Dagliga ord från Gud | ”Att skåda Guds framträdande i hans dom och tuktan” | Utdrag 73 16:43
Dagliga ord från Gud | ”Att känna Gud är vägen till att frukta Gud och undvika det onda” | Utdrag 4 6:01
Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 7 11:39
Dagliga ord från Gud | ”Guds framträdande har inlett en ny tidsålder” | Utdrag 72 10:27
Dagliga ord från Gud | ”Endast de sista dagarnas Kristus kan ge människan det eviga livets väg” | Utdrag 140 14:36
Dagliga ord från Gud | ”Gud själv, den unike II” | Utdrag 114 10:28
Dagliga ord från Gud | ”Hur man lär känna Guds sinnelag och de resultat hans verk ska uppnå” | Utdrag 15 7:52
Dagliga ord från Gud | ”Frälsaren har redan återvänt på ett ’vitt moln’” | Utdrag 70 5:58
Dagliga ord från Gud | ”Att känna Gud är vägen till att frukta Gud och undvika det onda” | Utdrag 2 8:56
Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 5 11:11
Dagliga ord från Gud | ”De sju åskorna mullrar – profeterar att evangeliet om riket skall spridas över hela universum” | Utdrag 68 8:58