Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Dagliga ord från Gud | ”Att känna Guds verk idag” | Utdrag 142

Dagliga ord från Gud   42  

Inledning

Dagliga ord från Gud | ”Att känna Guds verk idag” | Utdrag 142

De sista dagarnas inkarnerade Gud har kommit främst för att tala sina ord, förklara allt som är nödvändigt för människans liv, poängtera vad människan bör träda in i, visa människan Guds gärningar och visa människan visdomen, allmakten och förunderligheten hos Gud. Genom de många sätt som Gud talar på kan människan skåda Guds suveränitet, Guds storhet och även Guds ödmjukhet och fördoldhet. Människan inser att Gud är suverän men att han är ödmjuk och fördold och kan bli den minsta av alla. Vissa av hans ord talas direkt ur Andens perspektiv, vissa av hans ord talas direkt ur människans perspektiv och vissa av hans ord talas ur en tredje persons perspektiv. I det kan man se att sättet hos Guds verk varierar kraftigt och det är med hjälp av ord som han låter människan inse det. Guds verk under de sista dagarna är både normalt och verkligt, så de sista dagarnas grupp av människor är underkastad de största av alla prövningar. På grund av Guds normalitet och verklighet har alla människor trätt in i sådana prövningar. Att människan har stigit ner i Guds prövningar beror på Guds normalitet och verklighet. I Jesu tidsålder fanns det inga föreställningar eller prövningar. Eftersom större delen av det verk som Jesus uträttade överensstämde med människans föreställningar följde man honom och hade inga föreställningar om honom. Dagens prövningar är de största som människan någonsin har mött, och när det sägs att några människor har tagit sig igenom den stora vedermödan är det denna vedermöda man syftar på.

Idag talar Gud för att skapa tro, kärlek, tolerans och lydnad hos dessa människor. De ord som talas av de sista dagarnas inkarnerade Gud är i enlighet med substansen i människans natur, i enlighet med människans beteende och i enlighet med det som människan bör träda in i idag. Hans sätt att tala är både verkligt och normalt: Han talar inte om morgondagen och han ser inte heller bakåt mot gårdagen. Han talar bara om det man bör träda in i, omsätta i praktiken och förstå idag. Om det idag skulle dyka upp en person som har förmågan att visa tecken och under, driva ut demoner, hela sjuka och göra många mirakel, och om den personen skulle påstå sig vara Jesus som har kommit, då skulle det vara de onda andarnas förfalskning och deras imitation av Jesus. Kom ihåg det här! Gud upprepar inte sitt verk. Jesu stadium av verket är redan fullbordat och Gud kommer aldrig att företa sig det stadiet av verket igen. Guds verk är oförenligt med människans föreställningar. Gamla testamentet förutsade till exempel ankomsten av en Messias, men det visade sig att Jesus kom, så det skulle vara fel om en annan Messias kom igen. Jesus har redan kommit en gång och det skulle vara fel om Jesus kom igen den här gången. Det finns ett namn för varje tidsålder och varje namn kännetecknas av den tidsåldern. I människans föreställningar måste Gud alltid visa tecken och under, alltid hela sjuka och driva ut demoner och han måste alltid vara precis som Jesus, men den här gången är Gud inte alls sådan. Om Gud under de sista dagarna fortsatte visa tecken och under och fortsatte driva ut demoner och hela sjuka – om han gjorde exakt som Jesus – då skulle Gud upprepa samma verk och Jesu verk skulle sakna betydelse eller värde. Därför genomför Gud ett stadium av verket i varje tidsålder. Så snart ett stadium av hans verk har fullbordats efterliknas det snart av de onda andarna, och när Satan börjar följa Gud i hälarna byter Gud till en annan metod. Så snart Gud har fullbordat ett stadium av sitt verk efterliknas det av onda andar. Det här måste ni ha klart för er. Varför är verket hos dagens Gud annorlunda än Jesu verk? Varför visar inte dagens Gud tecken och under, driver ut demoner och helar sjuka? Om Jesu verk hade varit detsamma som det verk som utfördes under Lagens Tidsålder, skulle han då ha kunnat företräda Nådens Tidsålders Gud? Hade han kunnat fullborda korsfästelsens verk? Om Jesus hade trätt in i templet och hållit sabbaten, som under Lagens Tidsålder, då skulle han inte ha blivit förföljd av någon utan accepterad av alla. Om det vore så, hade han då blivit korsfäst? Hade han kunnat fullborda försoningens verk? Vad skulle det vara för mening med att de sista dagarnas inkarnerade Gud visade tecken och under, som Jesus? Endast om Gud gör en annan del av sitt verk de sista dagarna, en som representerar en del av hans förvaltningsplan, kan människan vinna en djupare kunskap om Gud, och endast då kan Guds förvaltningsplan fullbordas.

Utdrag ur ”Ordet framträder i köttet”

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk