Gospel och kristen musik ”Kristi rike är ett varmt hem” Sann lycka är att leva i Guds kärlek

16 11 2019

I

Kristi rike är mitt varma hem, det tillhör hela Guds folk.

Kristus vandrar och talar i kyrkan och lever tillsammans med Guds folk.

Guds ords dom och tuktan är här, liksom den Helige Andes verk.

Guds ord vattnar, föder och vägleder oss, och våra liv växer.

Detta är riket som styrs av Kristus, det är en rättvis och rättrådig värld.

II

Kristi rike är mitt varma hem, det är så kärt för Guds folk.

Guds ord råder i kyrkan, vi handlar efter sanningen och upphöjer Kristus i våra hjärtan.

Det finns inga inre strider eller intriger,

det finns inget behov av att försvara eller frukta.

Kristus är viloplatsen för människans själ,

jag behöver inte längre vandra omkring.

Detta är Guds rike som människor längtar efter,

det är mänsklighetens fridfulla hem.

III

Kristi rike är mitt varma hem, hela Guds folk uppskattar det.

Här upplever jag Guds dom och prövningar,

och mitt fördärvade sinnelag renas och förändras.

Mitt jubel och skratt, berättelsen om min tillväxt finns här,

mina lugna ord till Gud finns också här.

Mina oförglömliga minnen finns här,

en förteckning över det pris som Gud betalar.

Allting här berör mig, ord kan inte uttrycka den uppriktiga fromhet som finns här.

Kristus av de sista dagarna, min älskade, så ljuvlig,

du har gett mig detta varma hem.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Lämna ett svar

1 kommentar

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger