"God Bless" | May the Lord Bless You and Keep You (Christian Short Film)

04 02 2020

People often say that "Storms gather without warning and misfortune befalls men overnight." In our present age of rapidly expanding science, modern transportation and material wealth, the disasters that are happening all around us increase each day. When we flip open the newspaper or turn on the TV, what we mainly see is: wars, earthquakes, tsunamis, hurricanes, fires, floods, air crashes, mining disasters, societal unrest, violent conflicts, terrorist attacks etc. All we see are natural calamities and man-made disasters. These disasters are frequently occurring and they are becoming increasingly intense. This onslaught of disaster brings with it suffering, blood, maiming and death. Misfortunes occur around us at all times, emphasizing the brevity and frailness of life. We have no way of predicting what kind of disasters we will encounter in the future. Moreover, we do not know what course of action we should take. As members of mankind, what should we do to break free from these disasters? In this program, you will find out the answer. You will find out the only way to receive God's protection so that you can survive the impending disasters.

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och frälste av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka.Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Lämna ett svar

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger