Guds gärningar fyller universums enorma vidd

Guds gärningar fyller universums enorma vidd

2246 |23 12 2018

I

Gud ser ner på allt från ovan,

och han utövar herravälde över alla ting från ovan.

På samma sätt har han sänt sin frälsning över jorden.

Det finns aldrig en stund när Gud inte betraktar, från sin hemliga plats,

mänsklighetens varje rörelse, allt de säger och gör.

Mänskligheten är för Gud en öppen bok: Han ser och känner dem alla och envar.

Den hemliga platsen är Guds boning,

och himlavalvet är bädden på vilken han ligger.

Satans krafter inte kan nå fram till honom,

för han flödar över av majestät, rättfärdighet och dom.

II

Gud har trätt fram genom universum på sina fötter,

han breder ut sin blick över hela dess vidd,

och han har vandrat i mänsklighetens mitt,

smakat på den mänskliga erfarenhetens söta, sura, beska och skarpa smaker,

men människan kände aldrig riktigt igen Gud,

inte heller upptäckte hon honom när han vandrade omkring.

På grund av att han var tyst, och inte utförde några övernaturliga gärningar,

på grund av detta såg aldrig någon verkligen honom.

Saker och ting är inte längre som de en gång var:

Gud kommer att göra saker som världen inte har sett sedan början av skapelsen,

han kommer att tala ord som människor inte har hört förut under tidsåldrarna,

för han begär att hela mänskligheten skall lära känna honom i köttet,

för han begär att hela mänskligheten skall lära känna honom i köttet.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Visa mer
Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.
Kontakta oss
Kontakta oss via Messenger

Kommentera

Dela

Avbryt