Dagliga ord från Gud: Att känna Gud | Utdrag 20

18 10 2020

Faktum är att Guds sinnelag inte är dolt utan öppet för alla, för Gud har aldrig medvetet undvikit någon människa eller försökt dölja sig för att hindra folk från att lära känna honom eller förstå honom. Guds inställning har alltid varit att vara öppen och möta varje människa på ett uppriktigt sätt. I sin förvaltning utför han sitt verk vänd mot alla; och hans verk utförs på varje enskild person. När han utför detta verk, uppenbarar han ständigt sitt sinnelag och använder ständigt sitt väsen, vad han har och är, för att vägleda och sörja för varje enskild person. I varje tidsålder och i varje stadium, oavsett om omständigheterna är bra eller dåliga, är Guds sinnelag alltid öppet för varje individ, och hans egenskaper och väsen är alltid öppna för alla människor, på samma sätt som hans liv ständigt och oupphörligt stödjer och sörjer för mänskligheten. Trots allt detta förblir Guds sinnelag dolt för en del. Varför? Därför att även om dessa människor lever inom Guds verk och följer Gud, har de aldrig försökt förstå honom eller velat lära känna honom, än mindre velat komma närmare honom. För de här människorna innebär insikt om Guds sinnelag ett förebud om att deras slut närmar sig; det innebär att de snart kommer att bedömas och fördömas av Guds sinnelag. Därför har de aldrig haft någon önskan att förstå Gud eller hans sinnelag, och de har aldrig traktat efter en djupare förståelse eller kunskap om hans vilja. De söker inte fatta Guds vilja genom medvetet samarbete – de njuter bara av att göra sådant de vill göra och tröttnar aldrig på det; de tror på den Gud de vill tro på, den Gud som bara existerar i deras fantasi, den Gud som bara existerar i deras föreställningar; en Gud som inte kan skiljas från dem i deras dagliga liv. När det gäller den sanne Guden själv är de helt avvisande och har ingen önskan att förstå eller bry sig om honom, och än mindre någon önskan att komma närmare honom. De använder Guds ord enbart som utsmyckning, för att paketera sig själva. I deras egna ögon gör det dem till framgångsrika troende och människor med tro på Gud i hjärtat. Innerst inne vägleds de av sina fantasier, sina uppfattningar och till och med av sina personliga definitioner av Gud. Men den sanne Guden själv har absolut ingenting med dem att göra. Om de skulle förstå den sanne Gudens själv, förstå hans sanna sinnelag och förstå vad han har och är, skulle det nämligen innebära att deras handlingar, deras tro och deras strävanden skulle fördömas. Det är därför de är obenägna att förstå Guds väsen och obenägna och ovilliga att söka aktivt eller be för att förstå honom bättre, förstå hans vilja bättre och förstå hans sinnelag bättre. De skulle hellre vilja att Gud var något påhittat, någonting tomt och diffust. De skulle hellre vilja att han var någon som var precis som de föreställt sig honom, någon som var redo att lyda deras minsta vink, oförtröttlig och alltid tillgänglig. När de vill njuta av Guds nåd ber de honom vara den nåden. När de behöver Guds välsignelse ber de honom vara den välsignelsen. När de råkar ut för motgångar ber de honom ge dem mod och vara deras skyddsnät. De här människornas kunskap om Gud har kört fast och är begränsad till nåd och välsignelse. Deras förståelse när det gäller Guds verk, Guds sinnelag och Gud själv är också begränsad till deras fantasier, bokstavstro och dogmer. Men det finns en del människor som är ivriga att förstå Guds sinnelag, som verkligen vill se Gud själv och på allvar förstå Guds sinnelag och vad han har och är. De här människorna är på jakt efter sanningens verklighet och Guds frälsning, och de strävar efter att erövras, frälsas och fullkomnas av Gud. De använder sitt hjärta för att läsa Guds ord, de använder sitt hjärta för att uppskatta alla situationer, människor, händelser och ting som Gud har arrangerat åt dem, och de ber och söker uppriktigt. Vad de mest av allt vill veta är vad Gud vill, och vad de mest av allt vill förstå är Guds sanna sinnelag och väsen så att de inte längre ska synda mot honom utan genom sina upplevelser ska få se mer av Guds ljuvlighet och hans sanna sida. Det är också så en riktigt verklig Gud kommer att finnas i deras hjärta, och det är så han kommer att ha en plats i deras hjärta, så att de inte längre kommer att leva omgivna av fantasier, uppfattningar och vaghet. Anledningen till att de här människorna har en trängande önskan att förstå Guds sinnelag och hans väsen är att mänskligheten ständigt behöver Guds sinnelag och väsen i sina upplevelser; det är hans sinnelag och väsen som förser människan med liv under hela hennes livstid. När hon förstår Guds sinnelag, kommer hon att kunna vörda honom mer, samarbeta bättre med honom, ta större hänsyn till hans vilja och göra sin plikt så gott hon förmår. Det här är två olika människotypers inställningar till Guds sinnelag. Den första typen vill inte förstå Guds sinnelag. Även om de säger att de vill förstå Guds sinnelag, att de vill lära känna Gud själv, se vad han har och är, och verkligen förstå hans vilja, skulle de innerst inne föredra att han inte fanns. Det är därför den här sortens människor ständigt bryter mot Guds vilja och gör motstånd mot honom; de slåss med Gud om platsen i sitt eget hjärta och ofta betvivlar eller till och med förnekar de hans existens. De vill inte låta Guds sinnelag eller den verklige Gud själv ta deras hjärtan i besittning. Allt de vill är att tillfredsställa sina egna begär, fantasier och ambitioner. De här människorna kan alltså tro på Gud, följa honom och till och med överge familj och jobb för hans skull, men de slutar inte med sin ondska. Somliga till och med stjäl, slösar bort offergåvor eller förbannar Gud i tysthet, medan andra använda sin ställning till att gång på gång prata om sig själva, upphöja sig själva och tävla med Gud om människor och status. De använder olika metoder och åtgärder för att få folk att dyrka dem, och de försöker ständigt vinna över människor på sin sida och styra dem. Vissa vilseleder till och med folk avsiktligt till att tro att de är Gud, så att de ska kunna bli behandlade som Gud. De skulle aldrig säga till någon att de själva har blivit fördärvade – att de också är fördärvade och arroganta, att man inte ska dyrka dem och att oavsett hur bra de lyckas så är det enbart tack vare att Gud upphöjt dem och att de bara gör vad de ändå skulle göra. Varför säger de inte det? Därför att de är livrädda för att förlora sin plats i folks hjärtan. Det är därför dessa människor aldrig upphöjer Gud och aldrig vittnar om honom, för de har aldrig försökt förstå honom. Kan de lära känna Gud utan att förstå honom? Nej, det är omöjligt! Så även om orden i ämnet ”Guds verk, Guds sinnelag och Gud själv” må vara enkla, har de olika innebörd för alla människor. För den som ofta bryter mot Guds vilja, motarbetar Gud och är fientligt inställd till honom, utgör orden förebud om fördömelse, medan den som eftersträvar sanningens verklighet och ofta kommer inför Gud för att söka Guds vilja dras till orden som en fisk dras till vatten. Det finns alltså en del bland er som börjar få huvudvärk, fylls av motstånd inombords och känner sig väldigt illa till mods när de hör talas om Guds sinnelag och Guds verk. Men det finns andra bland er som tänker: Det här ämnet är precis vad jag behöver, för det här ämnet är så nyttigt för mig. Det är någonting som inte får saknas i min livserfarenhet; det är sakens kärna, grundvalen för tron på Gud och något mänskligheten inte får överge. För alla er kanske det här ämnet känns både nära och fjärran, okänt men ändå välbekant. Men oavsett vilket är det här ett ämne som alla måste lyssna till, måste känna till och måste förstå. Oavsett hur du hanterar det, oavsett hur du ser på det eller hur du förstår det, får det här ämnets betydelse inte ignoreras.

Utdrag ur ”Ordet framträder i köttet”

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Lämna ett svar

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger