Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 7Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 7 Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 5Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 5 Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 9Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 9 Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet (4)” | Utdrag 12Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet (4)” | Utdrag 12 Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet 4” | Utdrag 33Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet 4” | Utdrag 33 Dagliga ord från Gud | ”Allt uppnås genom Guds ord” | Utdrag 34Dagliga ord från Gud | ”Allt uppnås genom Guds ord” | Utdrag 34 Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött” | Utdrag 15Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött” | Utdrag 15 Dagliga ord från Gud | ”Allt uppnås genom Guds ord” | Utdrag 35Dagliga ord från Gud | ”Allt uppnås genom Guds ord” | Utdrag 35 Dagliga ord från Gud | ”Rikets tidsålder är ordens tidsålder” | Utdrag 28Dagliga ord från Gud | ”Rikets tidsålder är ordens tidsålder” | Utdrag 28 Dagliga ord från Gud | ”Frälsaren har redan återvänt på ett ’vitt moln’” | Utdrag 44Dagliga ord från Gud | ”Frälsaren har redan återvänt på ett ’vitt moln’” | Utdrag 44 ”Att återställa människans normala liv och ta henne till ett underbart slutmål” | Utdrag 3”Att återställa människans normala liv och ta henne till ett underbart slutmål” | Utdrag 3 Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet (4)” | Utdrag 26Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet (4)” | Utdrag 26 Dagliga ord från Gud | ”Förord” | Utdrag 25Dagliga ord från Gud | ”Förord” | Utdrag 25 Dagliga ord från Gud | ”Verket under lagens tidsålder” | Utdrag 18Dagliga ord från Gud | ”Verket under lagens tidsålder” | Utdrag 18 Dagliga ord från Gud | ”Att återställa människans normala liv och ta henne till ett underbart slutmål” | Utdrag 2Dagliga ord från Gud | ”Att återställa människans normala liv och ta henne till ett underbart slutmål” | Utdrag 2 Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 8Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 8 Dagliga ord från Gud | ”Att återställa människans normala liv och ta henne till ett underbart slutmål” | Utdrag 4Dagliga ord från Gud | ”Att återställa människans normala liv och ta henne till ett underbart slutmål” | Utdrag 4 Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 6Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 6 Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 10Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 10 Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 11Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 11 Dagliga ord från Gud | ”Frälsaren har redan återvänt på ett ’vitt moln’” | Utdrag 45Dagliga ord från Gud | ”Frälsaren har redan återvänt på ett ’vitt moln’” | Utdrag 45 Dagliga ord från Gud | ”Den sanna historien bakom verket under återlösningens tidsålder” | Utdrag 23Dagliga ord från Gud | ”Den sanna historien bakom verket under återlösningens tidsålder” | Utdrag 23 Dagliga ord från Gud | ”Verket under lagens tidsålder” | Utdrag 20Dagliga ord från Gud | ”Verket under lagens tidsålder” | Utdrag 20

Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött” | Utdrag 15

Dagliga ord från Gud   29  

Inledning

Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött” | Utdrag 15

Det viktigaste i hela det förvaltande verket är att rädda människan undan Satans inflytande. Det viktigaste verket är att erövra den fördärvade människan helt och hållet och därmed återställa den ursprungliga vördnaden för Gud i den erövrade människans hjärta och låta henne uppnå ett normalt liv, alltså det normala livet för en av Guds skapade varelser. Detta verk är helt avgörande och utgör kärnan i det förvaltande verket. Av frälsningsverkets tre stadier var det första stadiet under lagens tidsålder långt från det förvaltande verkets kärna. Det påminde bara lite svagt om frälsningsverket och utgjorde inte början på Guds verk med att rädda människor undan Satans herravälde. Verkets första stadium utfördes direkt av Anden, dels därför att när människan stod under lagen visste hon bara att följa lagen och hade inte mer sanning, och dels därför att verket under lagens tidsålder knappast inbegrep några förändringar av människans sinnelag och än mindre rörde verket att rädda människor från Satans styre. På så sätt avslutade Guds Ande detta ytterst enkla stadium av verket som inte berörde människans fördärvade sinnelag. Detta stadium av verket hade inte mycket med förvaltningens kärna att göra och hade ingen större samband med det officiella verket med människans frälsning, så Gud behövde inte bli kött för att utföra sitt verk personligen. Det verk som utförs av Anden är underförstått och outgrundligt, och det är oerhört skrämmande och oåtkomligt för människan; Anden är inte lämpad för att direkt utföra frälsningsverket och inte lämpad för att direkt förse människan med liv. Det mest lämpliga för människan är att förvandla Andens verk till ett förhållningssätt som ligger nära människan. Vad som är mest lämpligt för människan är alltså att Gud blir en vanlig, normal person för att utföra sitt verk. Detta kräver att Gud blir inkarnerad för att ersätta Andens verk, och för människan finns det inget mer lämpligt sätt för Gud att verka på. Av dessa verkets tre stadier utförs två av köttet och dessa två stadier är de viktigaste faserna i det förvaltande verket. De två inkarnationerna kompletterar och fullkomnar varandra. Det första stadiet av Guds inkarnation lade grunden för det andra stadiet och man kan säga att Guds två inkarnationer inte är oförenliga med varandra utan utgör en helhet. Dessa två stadier av Guds verk utförs av Gud i hans inkarnerade identitet därför att de är så viktiga för hela det förvaltande verket. Man skulle nästan kunna säga att utan det verk som Guds två inkarnationer utförde skulle hela det förvaltande verket ha stannat upp och verket med att frälsa mänskligheten skulle inte vara annat än tomt prat. Huruvida detta verk är viktigt eller inte beror på mänsklighetens behov, realiteten i mänsklighetens förfall och allvaret i Satans olydnad och störande av verket. Vem som är den rätte för uppgiften beror på vilken karaktär verket arbetaren utför har och hur viktigt det är. När det gäller vikten av detta verk och frågan om vilken arbetsmetod som ska användas — verk som utförs direkt av Guds Ande, verk som utförs av den inkarnerade Guden eller verk som utförs genom människan — är verk som utförs genom människan det första som ska elimineras. Med utgångspunkt från verkets natur och naturen hos Andens verk kontra köttets verk beslutas det slutligen att verk som utförs av köttet är bättre för människan och erbjuder fler fördelar än verk som utförs direkt av Anden. Detta är Guds tanke då det är dags att avgöra om verket ska utföras av Anden eller av köttet. Vart och ett av verkets stadier har en betydelse och en grund. De är inte grundlösa idéer och de utförs inte heller godtyckligt; det finns en klar visdom i dem. Sådan är sanningen bakom hela Guds verk. Det finns framför allt ännu mer av Guds plan i ett så stort verk som då den inkarnerade Guden är personligen verksam bland människor. Guds visdom och hela hans vara återspeglas således i alla hans handlingar, tankar och idéer när han verkar; detta är Guds vara som är mer konkret och systematiskt. Det är svårt för människan att få en uppfattning om dessa subtila tankar och idéer, det är svårt för henne att tro på dem och dessutom svårt för henne att känna till dem. Verk som utförs av människan följer generella principer, vilket är mycket tillfredsställande för människan. Men jämfört med Guds verk är skillnaden helt enkelt alltför stor; även om Guds gärningar är stora och Guds verk är av storartade mått, finns det bakom dem många små och exakta planer och arrangemang som människan inte kan föreställa sig. Vartenda stadium av hans verk följer inte bara bestämda principer utan innehåller också mycket som inte kan uttryckas med människors språk och det är sådant som är osynligt för människan. Oavsett om det är Andens eller den inkarnerade Gudens verk, innefattar vart och ett planerna för hans verk. Han verkar inte ogrundat och utför inte något oviktigt verk. När Anden verkar direkt är det utifrån hans målsättningar och när han blir människa (det vill säga när han förvandlar sitt yttre skal) för att verka är det ännu mer utifrån hans syfte. Varför skulle han annars gärna byta identitet? Varför skulle han annars gärna bli en person som betraktas som ringa och är förföljd?

Utdrag ur ”Ordet framträder i köttet”

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk