Lovsång - De sista dagarnas Kristus har inlett rikets tidsålder (musikvideor)

12 08 2019

När Jesus kom till människans värld,

avslutade han lagens tidsålder och han inledde nådens tidsålder.

I de sista dagarna blev Gud till kött igen.

Han avslutade nådens tidsålder,

och han inledde rikets tidsålder.

De som tar emot Guds andra inkarnation

kommer att ledas in i rikets tidsålder och ta emot Guds vägledning.

När människan fått sina synder förlåtna,

blev Gud till kött igen för att leda henne.

Han kommer att leda människan in i den nya tidsåldern.

Han har påbörjat domens verk för att leda människan till en högre värld.

De som underkastar sig åtnjuter högre sanning,

de kommer att motta långt större välsignelser

och verkligen leva i ljuset.

De kommer att vinna sanningen, vägen och livet.

Jesus utförde mycket verk bland människorna.

Att återlösa hela mänskligheten var det enda verk han fullbordade.

Han blev människans syndoffer,

men befriade inte människan från hela

hennes fördärvade sinnelag, hela mänsklighetens fördärv.

För att rädda människan från Satan

var Jesus tvungen att ta på sig människans synder,

men det krävs större verk av Gud

för att befria människan från Satans fördärv.

När människan fått sina synder förlåtna,

blev Gud till kött igen för att leda henne.

Han kommer att leda människan in i den nya tidsåldern.

Han har påbörjat domens verk för att leda människan till en högre värld.

De som underkastar sig åtnjuter högre sanning,

de kommer att motta långt större välsignelser och verkligen leva i ljuset.

De kommer att vinna sanningen, vägen och livet.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och frälste av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger