Kristen musik - Gud älskar människan med sår (textvideo)

02 11 2019

Gud i köttet bedöms, fördöms och hånas.

Han förföljs av djävlarna.

Han avvisas av den religiösa världen.

Ingen kan gottgöra hans smärta.

Mänsklighetens våldsamma motstånd, dess förtal, hetsjakt och falska anklagelser

ställer Guds kött inför stora faror.

Vem kan förstå och lindra hans smärta?

Gud frälser den fördärvade människan genom tålamod,

han älskar människor med sargat hjärta.

Detta är det mest smärtsamma, mest smärtsamma verket av alla.

Det som har uppenbarats sedan Guds verk i köttet inleddes är alltigenom kärlek.

Han ger sitt allt till människan, essensen i hans verk är kärlek.

Det som har uppenbarats sedan Guds verk i köttet inleddes är alltigenom kärlek.

Han ger sitt allt till människan, essensen i hans verk är kärlek.

I trettiotre och ett halvt år

levde Jesus på jorden och var inte fri från smärta

förrän han korsfästs, uppstått och framträdde för människan i fyrtio dagar.

Hårda levnadsår bland människorna var över,

men Guds hjärta led fortfarande av oro för var människan till slut ska hamna.

Ingen kunde känna och uthärda denna smärta.

Det som har uppenbarats sedan Guds verk i köttet inleddes är alltigenom kärlek.

Han ger sitt allt till människan, essensen i hans verk är kärlek.

Det som har uppenbarats sedan Guds verk i köttet inleddes är alltigenom kärlek.

Han ger sitt allt till människan, essensen i hans verk är kärlek.

ur ”Följ lammet och sjung nya sånger”

Rekommenderad video:

Storskalig kyrkosång 2019 ”Rikets hymn: Riket sänker sig ner över världen” | Kristen körsång

https://sv.kingdomsalvation.org/videos/kingdom-descends-upon-the-world.html

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och frälste av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger