Kristen sång 2019 - Ett öppenhjärtigt samtal med Gud

08 08 2019

I

O Gud! Det finns så mycket i mitt hjärta jag vill säga till dig.

Genom dina ord öppnades dörren till mitt hjärta och jag hörde din röst.

Dina ord är sanningen som livnär mitt hjärta likt källvatten.

När jag begrundar dina ord livas mitt hjärta upp och är tillfreds, fridfullt och glatt.

Genom att praktisera dina ord förstår jag mycket av sanningen.

I dina ord ser jag din rättfärdighet, helighet och din sanna kärlek.

Jag känner din ljuvlighet mer och mer; du är så värdig människans kärlek.

I tro har jag åtnjutit frid och glädje, ständigt allt närmare dig.

II

O Gud! Ditt ord genomborrar mitt hjärta som ett skarpt svärd,

skär upp och blottar min själs fulhet. Jag är full av ett sataniskt sinnelag.

Jag är arrogant och oresonlig, jag ljuger och bedrar dig ofta.

Jag är så djupt fördärvad och förhandlar med dig, full av överdrivna förhoppningar.

Utan dom kunde jag bara sjunka ned i helvetet för att jag har motsatt mig dig.

Det är verkligen din dom och tuktan som har renat och räddat mig.

Utan de sanningar som uttrycks av dig skulle min tro på Herren vara förgäves.

Jag har förstått att domen är så meningsfull för den fördärvade mänskligheten.

Jag föresätter mig att sträva efter sanningen och bli renad för att återgälda din kärlek.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och frälste av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Lämna ett svar

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger