Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
Kristen musik - Gud älskar människan med sår (textvideo)Kristen musik - Gud älskar människan med sår (textvideo) Kristen sång - Gud skapar en vackrare morgondag för mänskligheten (textvideo)Kristen sång - Gud skapar en vackrare morgondag för mänskligheten (textvideo) Swedish Worship Song - Så länge du inte lämnar GudSwedish Worship Song - Så länge du inte lämnar Gud Kristen sång 2019 - Syftet med Guds förvaltande verkKristen sång 2019 - Syftet med Guds förvaltande verk Andlig sång 2019 - Den inkarnerade Guden utför det mest avgörande verket med att frälsa människanAndlig sång 2019 - Den inkarnerade Guden utför det mest avgörande verket med att frälsa människan Engelsk lovsång 2019 - Den Allsmäktiges överlägsenhet och storhet (textvideo)Engelsk lovsång 2019 - Den Allsmäktiges överlägsenhet och storhet (textvideo) Kristen musik - Lyssna noga på Guds ord (textvideo)Kristen musik - Lyssna noga på Guds ord (textvideo) Swedish Gospel Song - Endast de som längtar efter och söker sanningen kommer att få se GudSwedish Gospel Song - Endast de som längtar efter och söker sanningen kommer att få se Gud Lovsång - Guds ödmjukhet är så älskvärd (textvideo)Lovsång - Guds ödmjukhet är så älskvärd (textvideo) Kristen sång 2019 - Lidande fyller dagarna när man är utan Gud (textvideo)Kristen sång 2019 - Lidande fyller dagarna när man är utan Gud (textvideo) Lovsång 2019 - Gud söker dem som törstar efter hans framträdande (textvideo)Lovsång 2019 - Gud söker dem som törstar efter hans framträdande (textvideo) Andlig sång - Först när Gud blir kött kan människan vara hans förtrogna (textvideo)Andlig sång - Först när Gud blir kött kan människan vara hans förtrogna (textvideo) Jesus Kristus har återvänt till mänskligheten - ”Ingen är medveten om Guds ankomst”Jesus Kristus har återvänt till mänskligheten - ”Ingen är medveten om Guds ankomst” Gud välsignar dem som är ärliga (textvideo) - Ny lovsång 2019Gud välsignar dem som är ärliga (textvideo) - Ny lovsång 2019 bäst gospellåt 2019 - Hur man söker efter Guds fotspår (textvideo)bäst gospellåt 2019 - Hur man söker efter Guds fotspår (textvideo) Sång om bön 2019 - Hur träder man in i den sanna bönen (textvideo)Sång om bön 2019 - Hur träder man in i den sanna bönen (textvideo) Lovsång 2019 - Hela jorden ska fröjdas och prisa Gud (textvideo)Andlig sångLovsång 2019 - Hela jorden ska fröjdas och prisa Gud (textvideo)Andlig sång Ny lovsång 2019 - "Guds kärlek och väsen har alltid varit osjälviska" (textvideo) Gud är kärlekNy lovsång 2019 - "Guds kärlek och väsen har alltid varit osjälviska" (textvideo) Gud är kärlek Kristen låt - ”Guds egen ställning och identitet” Allsmäktige Gud är alltings härskareKristen låt - ”Guds egen ställning och identitet” Allsmäktige Gud är alltings härskare Sång om Jesus - ”Efterlikna Herren Jesus” Jesus Kristus är min älskadeSång om Jesus - ”Efterlikna Herren Jesus” Jesus Kristus är min älskade Kristen musik - Allting lever enligt de regler och lagar som Gud har fastställtKristen musik - Allting lever enligt de regler och lagar som Gud har fastställt

Sång om Jesus - ”Efterlikna Herren Jesus” Jesus Kristus är min älskade

Hymnvideor   1460  

Inledning

Sång om Jesus - ”Efterlikna Herren Jesus” Jesus Kristus är min älskade

I

Jesus fullbordade Guds uppdrag,

försoningsverket för alla människor,

genom att överlämna sina bekymmer till Guds vilja,

utan själviska syften eller avsikter.

I centrum satte han Guds plan.

Han bad till den himmelske Fadern,

sökte den himmelske Faderns vilja.

Han sökte och han bad alltid.

Om ni likt Jesus lämnar alla era bekymmer till Gud

och överger köttet,

kommer Gud att anförtro er livsviktiga uppgifter

för att ni ska kunna tjäna honom.

II

Han bad och sa: ”Gud Fader!

Genomför det som är din vilja .

Handla inte utifrån mina tankar,

handla så att din plan fullbordas.

Varför skulle du bry dig om människan som är svag,

som är som en myra i din hand?

Jag önskar endast göra din vilja.

Gör med mig så som du vill.”

Om ni likt Jesus lämnar alla era bekymmer till Gud

och överger köttet,

kommer Gud att anförtro er livsviktiga uppgifter

för att ni ska kunna tjäna honom.

III

På vägen till Jerusalem

led Jesu hjärta svåra kval.

Men han höll sitt ord och gick fram i kraft

mot den plats där han skulle bli korsfäst.

Till slut spikades han fast på korset,

blev en avbild av syndigt kött,

fullbordade försoningsverket,

och gjorde sig fri från dödens bojor.

Om ni likt Jesus lämnar alla era bekymmer till Gud

och överger köttet,

kommer Gud att anförtro er livsviktiga uppgifter

för att ni ska kunna tjäna honom.

IV

Jesus levde i trettiotre år,

gjorde allt för att behaga Gud,

tänkte aldrig på vinst eller förlust

utan endast Gud Faderns vilja.

Herren Jesu tjänande

var alltid i linje med Guds vilja.

Så försoningens börda

var han kvalificerad att uppfylla.

Han utstod gränslöst lidande

och otaliga gånger frestade Satan.

Ändå var han aldrig missmodig.

I tillit och kärlek gav Gud honom denna uppgift.

Om ni likt Jesus lämnar alla era bekymmer till Gud

och överger köttet,

kommer Gud att anförtro er livsviktiga uppgifter

för att ni ska kunna tjäna honom.

Och endast i stunder som dessa

kommer ni att våga säga att ni gör hans vilja,

att ni slutför hans uppdrag,

att ni i sanning tjänar Gud.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

 

Bra sånger om Jesus som rekommenderas för dig:

Jesus Kristus har återvänt till mänskligheten - ”Ingen är medveten om Guds ankomst” Lovsång

https://sv.kingdomsalvation.org/videos/no-one-is-aware-of-God-s-arrival-hymn.html

 

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka.Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk