Kristen musik - Lyssna noga på Guds ord (textvideo)

Kristen musik - Lyssna noga på Guds ord (textvideo)

3251 |06 08 2019

Kristen musik - Lyssna noga på Guds ord (textvideo)

Ge akt på Guds ord, lyssna i stillhet till hans röst,

så kommer han att uppenbara för dig.

Var stilla i honom; han är din Gud, din Återlösare.

Stilla också ditt hjärta, lev ständigt i honom;

han är din klippa, han är din hjälpare,

det stöd som du är ute efter.

I

Ha inget annat sinne, utan stöd dig helhjärtat på honom,

så kommer han helt säkert att framträda för dig, för han är din Gud.

Åh, dessa stackars tvivlare, de kan förvisso inte stå fasta,

och därför kommer de inte att kunna vinna något på grund av brist på tro.

Du måste veta vilken avgörande tid det är nu,

vilken viktig punkt detta är!

Och stöka inte med att göra saker som inte är till någon nytta;

kom nära Gud, i gemenskap med honom

uppenbaras alla hemligheter.

II

Lyssna till den Helige Andes tal,

följ varje ord i hans undervisning.

Förbise dem inte, utan håll fast vid dem.

Du hör Guds ord men lämnar dem bakom dig.

Åh, du är tanklös och blind.

Du har missat så mycket välsignelse.

Du måste lyssna noga på Guds ord,

dela gemenskap med honom, oftare komma nära honom.

Han ska lära dig allt du inte förstår,

han ska leda dig framåt längs vägen.

Fäst mindre avseende vid gemenskap med andra.

Nu finns det många som predikar lära och sanningens bokstav,

men få vinner dess verklighet.

III

Om du lyssnar på dem kommer du att bli förvirrad och avtrubbad

och inte veta hur du ska ta dig vidare.

För trots att du lyssnar på dem

kommer du bara att lära dig bokstavstro och lärosatser om vartannat.

Vaka över ditt steg, skydda ditt hjärta och var inte åtskild från Gud.

Samtala nära med honom så ska han snart låta dig se

det som du inte förstår helt klart.

Vaka över dina ord och vaka över ditt hjärta,

vandra den väg Gud går.

Ge akt på Guds ord, lyssna i stillhet till hans röst,

så kommer han att uppenbara för dig.

Var stilla i honom; han är din Gud, din Återlösare.

Stilla också ditt hjärta, lev ständigt i honom;

han är din klippa, han är din hjälpare,

det stöd som du är ute efter.

Ge akt på Guds ord, lyssna i stillhet till hans röst,

så kommer han att uppenbara för dig.

Var stilla i honom; han är din Gud, din Återlösare.

Stilla också ditt hjärta, lev ständigt i honom;

han är din klippa, han är din hjälpare,

det stöd som du är ute efter.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och frälste av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka.Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Visa mer
Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.
Kontakta oss
Kontakta oss via Messenger

Kommentera

Dela

Avbryt