Gospel Song - Endast de som längtar efter och söker sanningen kommer att få se Gud

03 08 2019

I

Gud har utfört ett nytt verk i dag; ni kanske inte accepterar det.

Det kan kännas konstigt, men Gud ber er att inte visa ert naturliga jag.

Ingenting kommer av att man söker sanningen genom käbbel och kamp.

Endast genom att söka lugnt kan man uppnå ett resultat.

För endast de som hungrar och törstar efter rättfärdighet inför honom kan vinna sanningen.

Och endast de som är verkligt hängivna kan bli upplysta

och vägledas av honom, kan vägledas av honom.

II

När Gud säger att han har ett nytt verk i dag menar han sin återkomst till köttet.

Kanske har ni inte något emot dessa ord, kanske föraktar ni dem,

kanske är de av intresse för er.

Oavsett vilket hoppas Gud att alla de som längtar efter hans framträdande noga begrunda detta.

Det är bäst att inte dra några förhastade slutsatser.

Det är så de visa bör agera.

För endast de som hungrar och törstar efter rättfärdighet inför honom kan vinna sanningen.

Och endast de som är verkligt hängivna kan bli upplysta och vägledas av honom,

kan vägledas av honom, kan vägledas av honom.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och frälste av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka.Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Lämna ett svar

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger