Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.
Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 7Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 7 Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 5Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 5 Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 9Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 9 Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet (4)” | Utdrag 12Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet (4)” | Utdrag 12 Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet 4” | Utdrag 33Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet 4” | Utdrag 33 Dagliga ord från Gud | ”Allt uppnås genom Guds ord” | Utdrag 34Dagliga ord från Gud | ”Allt uppnås genom Guds ord” | Utdrag 34 Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött” | Utdrag 15Dagliga ord från Gud | ”Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött” | Utdrag 15 Dagliga ord från Gud | ”Allt uppnås genom Guds ord” | Utdrag 35Dagliga ord från Gud | ”Allt uppnås genom Guds ord” | Utdrag 35 Dagliga ord från Gud | ”Rikets tidsålder är ordens tidsålder” | Utdrag 28Dagliga ord från Gud | ”Rikets tidsålder är ordens tidsålder” | Utdrag 28 Dagliga ord från Gud | ”Frälsaren har redan återvänt på ett ’vitt moln’” | Utdrag 44Dagliga ord från Gud | ”Frälsaren har redan återvänt på ett ’vitt moln’” | Utdrag 44 ”Att återställa människans normala liv och ta henne till ett underbart slutmål” | Utdrag 3”Att återställa människans normala liv och ta henne till ett underbart slutmål” | Utdrag 3 Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet (4)” | Utdrag 26Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet (4)” | Utdrag 26 Dagliga ord från Gud | ”Förord” | Utdrag 25Dagliga ord från Gud | ”Förord” | Utdrag 25 Dagliga ord från Gud | ”Verket under lagens tidsålder” | Utdrag 18Dagliga ord från Gud | ”Verket under lagens tidsålder” | Utdrag 18 Dagliga ord från Gud | ”Att återställa människans normala liv och ta henne till ett underbart slutmål” | Utdrag 2Dagliga ord från Gud | ”Att återställa människans normala liv och ta henne till ett underbart slutmål” | Utdrag 2 Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 8Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 8 Dagliga ord från Gud | ”Att återställa människans normala liv och ta henne till ett underbart slutmål” | Utdrag 4Dagliga ord från Gud | ”Att återställa människans normala liv och ta henne till ett underbart slutmål” | Utdrag 4 Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 6Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 6 Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 10Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 10 Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 11Dagliga ord från Gud | ”Att känna till de tre stadierna i Guds verk är vägen till att känna Gud” | Utdrag 11 Dagliga ord från Gud | ”Frälsaren har redan återvänt på ett ’vitt moln’” | Utdrag 45Dagliga ord från Gud | ”Frälsaren har redan återvänt på ett ’vitt moln’” | Utdrag 45 Dagliga ord från Gud | ”Den sanna historien bakom verket under återlösningens tidsålder” | Utdrag 23Dagliga ord från Gud | ”Den sanna historien bakom verket under återlösningens tidsålder” | Utdrag 23 Dagliga ord från Gud | ”Verket under lagens tidsålder” | Utdrag 20Dagliga ord från Gud | ”Verket under lagens tidsålder” | Utdrag 20

Dagliga ord från Gud | ”Allt uppnås genom Guds ord” | Utdrag 35

Dagliga ord från Gud   45  

Inledning

Gud har kommit till jorden i första hand för att tala sina ord; vad du har kontakt med är Guds ord, vad du ser är Guds ord, vad du hör är Guds ord, vad du håller dig till är Guds ord och vad du upplever är Guds ord. Denna Guds inkarnation använder huvudsakligen ordet för att fullkomna människan. Han gör inte tecken och under, och i synnerhet utför han inte det verk som Jesus utförde i en gången tid. Trots att båda är Gud och båda är kött, är deras verksamhet inte densamma. När Jesus kom, utförde han också en del av Guds verk och talade en del ord, men vad var hans viktigaste gärning? Vad han i första hand genomförde var korsfästelsens verk. Han blev till det yttre lik en syndfull människa för att fullborda korsfästelsens verk och återlösa hela mänskligheten, och han tjänade som ett skuldoffer för hela mänsklighetens synd. Detta är det huvudsakliga verk han utförde. Slutligen beredde han korsets väg som en vägvisare för dem som kom senare. När Jesus kom var det främst för att fullborda återlösandets verk. Han friköpte hela mänskligheten och kom med himmelrikets evangelium till människan, och dessutom förklarade han vägen till himmelriket. Därför sade alla som kom efter: "Vi skall gå korsets väg och offra oss själva för korset." Naturligtvis utförde Jesus till en början också en del andra gärningar och talade en del ord för att få människan att ångra sig och bekänna sina synder. Men hans främsta gärning var ändå korsfästelsen, och de tre och ett halvt år han ägnade åt att förkunna vägen utgjorde en förberedelse för korsfästelsen som följde. Att Jesus bad åtskilliga gånger var också på grund av korsfästelsen. Det normala mänskliga liv som han levde och de trettiotre och ett halvt år som han bodde på jorden var främst till för att slutföra korsfästelsens verk. Det skulle ge honom styrka att ta itu med detta verk, och det var därför Gud anförtrodde honom korsfästelsens verk. Vad för verksamhet kommer Guds inkarnation att utföra idag? Idag har Gud blivit människa framför allt i syfte att fullborda det verk som innebär att "Ordet framträder i köttet", att använda ordet för att fullkomna människan och få henne att acceptera ordets åtgärder och ordets förädling. Genom sina ord får han dig att vinna försörjning och vinna liv; i hans ord ser du hans verk och gärningar. Gud använder ordet för att tukta och förädla dig, så om du drabbas av umbäranden beror det också på Guds ord. Idag arbetar inte Gud med fakta utan med ord. Först efter det att hans ord har kommit över dig kan den helige Ande verka i ditt inre och få dig att lida smärta eller känna ljuvhet. Det är bara Guds ord som kan föra dig in i verkligheten, och endast Guds ord kan göra dig fullkomlig. Därför måste du åtminstone förstå detta: Det verk som Gud utför i den yttersta tiden består främst i att han använder sitt ord för att göra varje individ fullkomlig och för att vägleda människan. Allt arbete han utför sker genom ordet; han använder sig inte av fakta för att tukta dig. Det finns tillfällen när en del människor gör motstånd mot Gud. Gud orsakar inte något stort obehag, han tuktar inte ditt kött och du drabbas inte heller av några umbäranden, men så snart hans ord kommer över dig och förädlar dig så är det outhärdligt för dig. Är det inte så? På tjänstgörarnas tid sade Gud att människan skulle kastas i den bottenlösa avgrunden. Hamnade hon verkligen i den bottenlösa avgrunden? Helt enkelt genom användningen av ord för att förädla människan, hamnade människan i den bottenlösa avgrunden. Därför använder Gud, när han blir kött i den yttersta tiden, huvudsakligen ordet för att åstadkomma allt och tydliggöra allt. Det är bara i hans ord du kan se vad han är; det är bara i hans ord du kan se att han är Gud själv. När Gud inkarneras på jorden utför han inget annat verk än att uttala ord — det finns alltså inget behov av konkreta handlingar; ord räcker. Det beror på att han framför allt har kommit för att utföra detta verk, för att låta människan skåda hans makt och överhöghet i hans ord, för att i hans ord låta människan se hur han ödmjukt döljer sig själv, och för att i hans ord låta människan lära känna honom i hans helhet. Allt som han har och är finns i hans ord; hans vishet och förunderlighet finns i hans ord. Därigenom låter han dig se de många sätt på vilka Gud talar sina ord. Det mesta av Guds verk under hela denna tid har bestått av försörjning, uppenbarelse och åtgärdande av människan. Han förbannar inte en människa lättvindigt, och även när han gör det är det genom ordet. Så hoppas inte på att få se Gud bota sjuka och driva ut onda andar igen då han i denna tidsålder blivit kött, och sluta att ständigt titta efter tecken – det är ingen idé! De här tecknen kan inte göra människan fullkomlig! För att tala klarspråk: Idag agerar inte den verkliga inkarnerade Guden; han talar bara. Detta är sanningen! Han använder ord för att fullkomna dig och han använder ord för att förse dig med föda och vatten. Han använder också ord för att verka, och han använder ord i stället för fakta för att få dig att lära känna hans realitet. Om du är i stånd att uppfatta denna aspekt av Guds verk är det svårt att vara negativ. Istället för att fokusera på sådant som är negativt ska du fokusera enbart på det som är positivt – det vill säga, oavsett om Guds ord har gått i uppfyllelse eller ej, oavsett om det har skett någonting faktiskt eller ej, så gör Gud så att hans ord ger människan liv och det är det största av alla tecken, och dessutom är det ett ovedersägligt faktum. Detta är det bästa beviset genom vilket du kan lära känna om Gud, och det är ett ännu större tecken än tecken. Endast dessa ord göra människan fullkomlig.

Utdrag ur ”Ordet framträder i köttet”

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk

Ladda ned appen kostnadsfritt

Underbara videor hjälper dig att förstå Guds verk