Engelsk lovsång 2019 - Den Allsmäktiges överlägsenhet och storhet (textvideo)

Engelsk lovsång 2019 - Den Allsmäktiges överlägsenhet och storhet (textvideo)

1803 |22 08 2019

Den här världen kan förändras snabbt som blixten,

alltid genom Guds tankar, alltid under hans ögon.

Saker människosläktet aldrig drömt om kan plötsligt uppkomma.

Vad de sedan länge besitter kan obemärkt glida undan.

Ingen kan begripa Guds fotsteg.

Ingen kan greppa storslagenheten i hans makt.

Höjd över det jordiska uppfattar han vad människan inte kan se.

Trots att människosläktet överger honom, frälser han det ändå;

det är Guds storhet.

Han förstår livet och döden och känner reglerna för livet.

Han är grunden för människans existens.

Han, den store Förlossaren, återuppväcker människosläktet.

Han tynger lyckliga hjärtan och lyfter sorgsna hjärtan.

Ingen kan begripa Guds fotsteg.

Ingen kan greppa storslagenheten i hans makt.

Höjd över det jordiska uppfattar han vad människan inte kan se.

Trots att människosläktet överger honom, frälser han det ändå;

det är Guds storhet.

Han gör allt detta för sin plans skull,

allt detta för sitt hands verk.

Han gör allt detta för sin plans skull,

allt detta för sitt hands verk.

Ingen kan begripa Guds fotsteg.

Ingen kan greppa storslagenheten i hans makt.

Höjd över det jordiska uppfattar han vad människan inte kan se.

Trots att människosläktet överger honom, frälser han det ändå;

och detta är storheten, detta är storheten,

detta är storheten hos Gud.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och frälste av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka.Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Visa mer
Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.
Kontakta oss
Kontakta oss via Messenger

Kommentera

Dela

Avbryt