Gud välsignar dem som är ärliga (textvideo) - Ny lovsång 2019

Gud välsignar dem som är ärliga (textvideo) - Ny lovsång 2019

1562 |22 05 2019

I

När du ger ditt hjärta till Gud allena

och du inte spelar falskt med honom,

när du aldrig gör vad som skulle bedra dem

som står över eller under dig,

när du är öppen mot Gud i allt,

när du inte gör saker enbart

för att vinna Guds gunst och leende,

är det att vara ärlig.

Ärlighet betyder att du undviker orenhet

i varje ord och varje handling

och inte lurar Gud eller människor.

Ärlighet betyder att du undviker orenhet

i varje ord och varje handling

och inte lurar Gud eller människor.

Detta är ärlighet, o, detta är ärlighet.

II

Om dina ord är fulla av ursäkter,

fulla av gagnlösa förklaringar,

då praktiserar du inte sanningen;

du är inte villig att göra det.

Hur ska du kunna finna ljuset och frälsning

om du inte blottar dina hemligheter?

Men om du tycker om att söka sanningens väg

kommer du alltid att leva i ljus.

Ärlighet betyder att du undviker orenhet

i varje ord och varje handling

och inte lurar Gud eller människor.

Ärlighet betyder att du undviker orenhet

i varje ord och varje handling

och inte lurar Gud eller människor.

Detta är ärlighet, o, detta är ärlighet.

III

Om du är villig att tjäna i Guds hus

och arbeta hårt utan att söka någon vinning,

då är du en trogen Guds helige

som bara strävar efter att vara ärlig.

Om du är uppriktig, om du kan ge ditt liv för att bevittna Gud,

om din enda önskan är att behaga honom

utan att någonsin tänka på dig själv,

då kommer du att få näring av ljuset

och leva i riket för evigt.

Ärlighet betyder att du undviker orenhet

i varje ord och varje handling

och inte lurar Gud eller människor.

Ärlighet betyder att du undviker orenhet

i varje ord och varje handling

och inte lurar Gud eller människor.

Detta är ärlighet, o, detta är ärlighet.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka.Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Visa mer
Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.
Kontakta oss
Kontakta oss via Messenger

Kommentera

Dela

Avbryt